2020 har varit ett annorlunda år

Pandemin har skapat många problem för oss släktforskare. Som tur är har vi möjlighet att forska via våra datorer, men den sociala biten saknas. Ser fram emot att vaccinet kommer snart och att smittspridningen avtar så vi kan leva ett någorlunda normalt liv.

Tack till alla registrerare som bidrar till att vår databas växer till glädje för alla släktforskare.

Släktdata har avtalat med Arkiv Digital om att dela ett antal register, där registratorerna har godkänt att så sker. Alla register ligger fortfarande fritt sökbara hos Släktdata. Förutom att dessa register är sökbara hos Arkiv Digital, så har de också blivit kompletterade hos oss med länkar till originalbilderna. Inom kort så kommer också rättningar från Arkiv Digital att komma in med automatik.

Om intresse finns planerar vi att testa digitala medlemsmöten i början av 2021 och även starta ett diskussionsforum på vår blogg.

God Jul och Gott Nytt År

Hanserik Englund

Ordförande i Föreningen Släktdata