Släktdata behöver tillskott

Att hitta sina anfäder i Släktdatas register blir lättare och lättare. Antalet register hos Släktdata liksom spridningen över landet. Våra datatekniska funktioner fungerar utmärkt och registerhanteringen likaså – men allt måste styras av en styrelse.

Nu nalkas årsmötet och styrelsen behöver tillskott. Och förstärkning/upplärning i verksamhetens praktiska delar är nödvändig på sikt.

Kan DU styra Släktdata – vi behöver en ordförande. Och vi tar också gärna in intresserade som kan ingå i styrelsen eller arbetsgrupperna. Kringfunktioner som också behöver förstärkas är ”kommunikation”, d.v.s. någon som kan hjälpa till med digitala media. Du behöver inte bo i västra Sverige – vi har möten digitalt.

Skicka ett mejl så får vi pratas vid om du är det minsta intresserad

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna

[email protected]

Månadsmöte 30 januari kl 19.00 för dig som är medlem i Släktdata

Du som är (eller blir) betalande medlem i Föreningen Släktdata kommer att någon gång varje månad under ”terminerna” ha möjligt att lyssna på en föreläsning och/eller delta i en frågestund med fokus på släktforskning. Möjlighet kommer också att finnas för att ställa frågor kring sökning i våra register. Detta sker via Google Meet – det fungerar ungefär som Zoom eller Teams – du klickar på länken och kommer med i mötet. Du är så aktiv du själv vill – bara lyssna eller själv ställa frågor. 

Alla är vi barn i början och vi hjälps åt att hantera tekniken. 

 

Släktforska i Danmark 

Kaj Jensen, van släktforskare med rötter både i Danmark och Finland, ger oss en vägledning i hur man släktforskar i Danmark. Kanske har du hört Kaj berätta om Nattmän – eller deltagit i någon aktivitet kring pilgrimsvandringar? 

Du som är betalande medlem (eller varit senaste åren) kommer att få länken skickad  dagen innan (29 januari). Du behöver inte anmäla dig. Antalet deltagare är begränsat men vi tror att alla som vill kan vara med. 

Välkommen! 


Du har väl betalat medlemsavgiften?