Nya funktioner – Namnförslag och extra sökresultat

Nu lanserar vi två nya funktioner i sökningen, namnförslag och extra sökresultat. Båda funktionerna använder en helt ny sökteknik.

Namnförslag

När man börjar skriva ett namn i sökrutan så visas först förslag på förnamn och när man sedan går vidare och skriver efternamn (efter kommatecken) så visas förslag på både för- och efternamn. Båda förslagsvarianterna bygger på att förnamnet och namnkombinationen finns någonstans i vår databas. Det vill säga vi visar inte namnförslag som inte existerar.


Namnförslag på förnamn

 


Och här efternamnsförslag

Den sista bilden visar att det bara finns två namnvariationer som börjar med “fatima, ka”. Om vi fortsätter och gör en “börjar med-sökning” så ser vi att det finns 23 poster i databasen, varav en heter Karlsdotter i efternamn.

 

Extra sökresultat

De extra sökresultaten presenteras under en egen rubrik efter de ordinarie resultaten. Dessa rader inleds med en färgad ruta (grön, orange eller röd) som antyder hur pass relevant resultatet kan vara. Det är inte helt säkert att de extra sökresultaten är relevanta i alla lägen och ibland visas de inte alls.
Vi hoppas att detta kan hjälpa några släktforskare att hitta personer som kanske inte finns där man tror i databasen.

Här är några exempelsökningar:

Sökning med både titel och adress, Karkner från Rostock

https://slaktdata.org/?namn=%2C%20karkner&titel=bagare&adress=rostock

Om man fyller i fler sökfält än bara namn, här bagare från Rostock, så brukar de extra sökresultaten bli mer relevanta.

Här hittar vi alltså Karkners andra vigselnotis som ett extra resultat (den andra notisen kom inte med i ordinarie sökning eftersom Rostock inte nämns)

 

Skomakare Knapp

https://slaktdata.org/?namn=%2Cknapp&titel=skomakare&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&styp=exact

Här hittar vi inte hittar någon skomakare knapp i ordinarie sökning, men han finns omnämnd i Österlövsta i övrigtkolumnen och det senare dyker upp som extra sökresutat.

 

Mer sökning, efternamn Beronius
https://www.slaktdata.org/?namn=%2C%20beronius&titel=handelsman&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&rtyph=on&rtypj=on&styp=exact

Här söker vi efternamn Beronius och hittar mycket riktigt några sådana, bl.a i Alingsås.
De extra sökresultaten här hittar även ett antal registerposter med namnet Beronius i Adress- och övrigtfälten.

 

Vi fortsätter att jobba med att trimma sökningen så att resultaten blir så bra som möjligt.

Amerikaarvet


En dag 1985
fick min far ett brev märkt Kungl. Utrikesdepartementet. Brevet visade sig innehålla en 32-sidig något svårläst släktutredning som rörde kvarlåtenskapen efter en för min far okänd släkting i USA. Hans namn var Carl Larson och han hade avlidit 1979 i en ålder av 75 år i Tacoma, Pierce i staten Washington. Han var vid sin bortgång ogift och saknade barn. Carl var född i USA i mars 1904 av svenska föräldrar som utvandrat från Boråstrakten. Fadern från Borgstena församling 1886 och modern från Bredareds församling 1892.

UD.s utredning, syftade till att ta reda på hur kvarlåtenskapen efter Carl Larsson skulle fördelas och vilka som skulle kunna vara Carls arvtagare i Sverige. UD hade lyckats hitta trettiotre arvsberättigade personer i Sverige, varav min farmor var en. Detta gjorde att min far och hans syskon blev arvtagare, eftersom hans mor, min farmor alltså, var död sedan länge. Carls föräldrar var döda och det framgick inte hur många arvsberättigade släktingar det fanns i USA.

För att få hjälp med att reda ut hela den här historien hade Sveriges Generalkonsulat i New York tagit hjälp av flera advokatfirmor i USA. Deras uppgifter var att, dels hjälpa till med att avveckla dödsboet, dels att ta reda på vilka som skulle kunna vara berättigade att få del av kvarlåtenskapen. Detta visade sig emellertid vara en ganska komplicerad historia med mycket matematik. Detta bland annat beroende på, att enligt arvsordningen i USA, så räknas tydligen även kusiner, kusinbarn och kusinbarnbarn som arvsberättigade.

Några av arvtagarna i USA hade tydligen inte lyckats komma överens om hur arvet skulle fördelas utan det blev överklaganden och hela rättsprocessen tog ca sex år. Då hade den vandrat genom flera rättsinstanser och den avgjordes slutligen 1980 av Suprime Court i staten Washington. Det vill säga delstatens högsta domstol. Orsaken till att det tog så lång tid berodde även på att Generalkonsulatet hade överklagat de höga advokatkostnaderna.

Svenskättlingen Carl Larsson hade lyckats väl i USA och han efterlämnade en förmögenhet på 490 000 dollar. När dödsboets alla kostnader för boutredning, skatter, advokat- och begravningskostnader mm var klara, återstod 235 000 dollar att fördela bland arvtagarna. 23.000 dollar tillföll de 33 svenska förmånstagarna. Allt enligt en mycket komplicerad matematik (Generalkonsulatets egna kostnader för förrättningen uppgick till ca 5.000 kr.)

Min far och hans fem syskons del av arvet blev till slut att de fick 1.434 kr var.

Carl Larssons föräldrar:

Fadern Carl Levin Larsson föddes i Elgarås i Borgstena församling (P) den 19/9 1866 (AD AI:7 (1874-1892) b 338, s 325) Han utvandrade till Amerika, New York, 20 år gammal den 2/4 1886. (Carl Levin hade även tre syskon som utvandrade till Amerika under 1880-talet.)

Modern Clara Rebecka Larsdotter föddes i Segerstorp i Bredareds församling (P) den 12/1 1869 (AD AI:14 (1878-1894) b 203, s 193. Hon utvandrade till Amerika, Seattle 23 år gammal den 10/11 1892.

Paret träffades sedan tydligen någonstans i Amerika och gifte sig där 1896 vilket resulterade i att sonen Carl föddes 1907. Han som sedan blev huvudpersonen i den här berättelsen. Det kan naturligtvis även ha varit så att paret lärt känna varandra från sina hemtrakter eftersom det inte var så långt mellan deras födelseplatser.

2021-03-03

Lennart Larsson

(Släktdata)

PS.

Hjälp med att spåra Carl Larsson i USA fick jag genom den alltid glada och vänliga Amerikakännaren Charlotte Börjesson från DIS.