Sockenstämmoprotokoll kryddat med AI – dags för andra källor

Nästa digitala träff med Släktdata går av stapeln tisdagen den 23 april kl 19.00. Du som är medlem får en länk dagen innan.

Denna gång är det Aina Wallström som kommer att berätta om Sockenstämmoprotokoll – något som vi andra i varierande grad tagit till oss. Aina kryddar också detta med nya rön från AI-världen.

Välkommen!

 

 

 

 

 

Släktdata behöver tillskott

Att hitta sina anfäder i Släktdatas register blir lättare och lättare. Antalet register hos Släktdata liksom spridningen över landet. Våra datatekniska funktioner fungerar utmärkt och registerhanteringen likaså – men allt måste styras av en styrelse.

Nu nalkas årsmötet och styrelsen behöver tillskott. Och förstärkning/upplärning i verksamhetens praktiska delar är nödvändig på sikt.

Kan DU styra Släktdata – vi behöver en ordförande. Och vi tar också gärna in intresserade som kan ingå i styrelsen eller arbetsgrupperna. Kringfunktioner som också behöver förstärkas är ”kommunikation”, d.v.s. någon som kan hjälpa till med digitala media. Du behöver inte bo i västra Sverige – vi har möten digitalt.

Skicka ett mejl så får vi pratas vid om du är det minsta intresserad

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna

[email protected]