Lite söktest på nyårsafton (eller kanske lite längre)

Testlänk

Kanske finns det några släktforskare som sitter vid datorn även på nyårsafton. Gott nytt år!

Ovan finns en testlänk till lite nya sökfunktioner som vi jobbar med. Det är lite ny funktionalitet vad gäller sökning på t.ex Viktor/Wiktor och Sven/Swen. Och sen är det lite förenklat sökgränssnitt (hoppas jag), bl.a så skriver man för och efternamn i samma sökfält. Några av sökfälten är också initialt dolda. Vad gäller layout så ska den förhoppningsvis vara bättre anpassad till mobiltelefoner och liknande än den gamla funktionen.

Detta är som sagt bara en test och inte alls färdigt ännu. Vissa funktioner är inte alls färdiga och hela testen kan sluta att fungera när som helst.
Det vore kul att få lite feedback på om vi är på rätt spår eller ej, skriv i kommentarfunktionen nedan.

/webmaster

44 Comments
is it smart for gay teens to use dating apps https://speedgaydate.com/
video chat older gay https://gay-buddies.com/
gay snap chat 2022-01-14
| |
gay chat room upstate sc https://gaytgpost.com/
gay ruleete chat https://bjsgaychatroom.info/
3attract 2022-01-13
| |
3cognizant
"Tillräckligt stor"? Nyfiken fråga; är texten på denna rad tillräckligt stor? Om inte, vems är felet? Om Google premierar webbplatser som bara är mobilanpassade men inte fungerar vettigt på större skärnar, då tror jag att Google gör en stor blunder (något jag inte håller för omöjligt att de faktiskt gör). Min egen ambition är inte främst att lyckliggöra Google, utan att göra varje webbplats maximalt tillgänglig för olika kategorier användare med olika slags utrustning eller personliga förutsättningar, och då heter rättesnöret WCAG. Detta dokument går rimligen långt utöver vad Google kräver, men jag skulle rekommendera att lägga mer tid på det än på Googles "lägsta tröskel"; klarar sajten WCAG-kriterierna så lär Googles kriterier vara uppfyllda på köpet. W3C har allehanda dokument och hjälpmedel för att validera t.ex. HTML och CSS ur teknisk synvinkel. Jag prövade att CSS-validera den här diskussionssidan, vilket resulterade i 5 fel och 543 (!) varningar... Det innebär i sig inte att sidan är otillgänglig, utan bara att den gör diverse saker som inte är standard och kan vara ett problem när man skall interagera med andra resurser på Internet.
Anders Wistrand 2021-01-05
| |
Jag kan inte påminna mig att jag sett någon annons på Släktdata - tack och lov. Vad är det som gör att ni får färre sökträffar? Med andra ord, vad innebär mobilanpassning exakt?
Anders Wistrand 2021-01-04
| |
Det var tydligen en intensiv diskussion i går kväll. Jag tycker att det finns anledning att diskutera ambitionen att mobilanpassa sidan eftersom det påverkar upplägget av huvudfältet. Kan man verkligen använda mobil för släktforskning annat än möjligen som ett hjälpmedel bredvid?. Antingen behöver vi åldriga forskare en rejält bred skärm eller två skärmar. I Släktdatas fall skall sökresultatet presenteras i en stor bred tabell med många kolumner. Det passar knappast en mobil till. Om du ger upp den tanken kan du lägga sökrutorna horisontellt och ge mer plats på höjden för sökresultatet. Scrollningslisten i huvudfältet är bara ett litet skönhetsfel som kan fixas med att ge ytterligare några pixlar i höjd för den ramen. Det finns ett skönhetsfel boxen också. För övrigt vidhåller jag med dårens envishet att det är lättare för användaren med separata rutor för för- och efternamn.
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Varför är vissa fält, såsom namnfältet, obligatoriska? Jag har många gånger velat söka efter en ej namngiven person på en viss ort ett visst år, men kravet på namn (som även t.ex. DISBYT har) gör det närmast omöjligt. Och om man nu måste ha ett sådant krav, gör det tydligt genom ett felmeddelande. Konstruerat exempel: Sökning efter "Rutger" födda i Holm (C) ger "inget hittat" och "[0 visas]". Ok, det är ett ovanligt namn i en liten socken, så jag testar att ta bort namnet: Samma resultat, så det verkar inte finnas några födda alls registrerade i Holm! Det finns dock en Rutger som gift sig i Holm, och om jag sedan tar bort det namnet så framstår just den vigseln som den enda registrerade i Holm. Jo, jag vet vad resultatet egentligen beror på, men alla kan inte gissa sig till det. (Halvt relaterat sidospår: Denne Rutger påträffas inte när man söker efter "Ludvig", vilket torde vara hans egentliga, men i registret felstavade, andra förnamn. Finns det skäl att beakta också den situationen vid sökning efter snarlikt stavade namn?) Men i stället för att lägga krut på att informera om alla begränsningar, överväg att ta bort begränsningar som inte är sakligt motiverade av t.ex. prestandaskäl eller rättsliga krav. Se Riksarkivets sökning i folkräkningarna 1860-1930 för ett föredömligt exempel (även i fråga om hur "avancerad sökning" bör fungera).
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Generellt: Jag förblir tveksam till det utbredda bruket av Javascript på Internet, ibland använt för att implementera funktioner som saknats i äldre webbläsare men som numera kanske lika gärna kan åstadkommas med CSS. Jag brukar testa webbplatser med text-webbläsaren Lynx som utmärker sig genom att sakna stöd för just Javascript, och ser att formulärfälten framträder tomma och sökresultatet helt uteblir här. Vad är det huvudsakliga syftet med Javascript i detta fall? Den vanliga nackdel jag ser med Javascript är att olika webbplatser divergerar från varandra i beteende och "look and feel"; rullningslister beter sig olika åt (den övre formulärdelen har här fått en egen vertikal rullningslist hos mig; jag vet inte huruvida det är avsiktligt eller en effekt av skärmupplösningen, men jag ogillar starkt att ha dubbla rullningslister), popup-rutor döljs delvis och oväntat av andra bildelement osv. Med "look and feel" syftar jag inte bara på utseendet, utan på interaktionen med användaren, och att avbryta dennes ifyllande av ett fält för att ett tecken är otillåtet blir oerhört störande när man inte enkelt kan korrigera misstaget genom att omedelbart radera tecknet och skriva rätt, utan måste bekräfta med "OK" i en popup-ruta. Det känns ungefär som att spela piano i vetskap om att klaviaturlocket kommer att smälla mig hårt på fingrarna om jag spelar en enda felaktig ton... Själv undrade jag en stund varför jag fick samma felmeddelande trots att jag lämnat "16" i årtalsfältet och tryckte på Return för att gå direkt till sökningen, tills jag insåg att det otillåtna "tecknet" var just "Return"! Det finns funktioner i HTML för att begränsa innehållet i numeriska fält till värden inom vissa gränser (INPUT med attributen max, maxlength, min, minlength, pattern, size, step osv); använd hellre dessa än hemsnickrade rutiner som på bråkdelen av en sekund skall försöka tala släktforskarens ryggmärgsreflexer till rätta verbalt (mina fingertoppar brukar vara fokuserade på tangentbordet snarare än bildskärmen). Det jag sett hittills hos Släktdata är dock inte särskilt allvarliga fel i detta hänseende. Om jag skall varna för någon sajt så är det i stället FamilyTreeDNA; deras interaktionspåfund ger mig gråa hår, och KB:s tidningssök är inte mycket bättre...
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Jag skulle föredra att ha "Närliggande" som en kryssruta vilken medför sökning i angiven församling plus de närliggande, inte som en tillfällig knapp vilken fyller sökfältet med fler församlingsnamn än jag har praktisk möjlighet att vare sig överblicka eller redigera. Det är också lättare att "okryssa" rutan om det sökta området blev för stort än att tömma sökfältet och skriva in den ursprungliga församlingen på nytt. Man bör även kunna ange två socknar manuellt, t.ex. Järlåsa och Vittinge, och därutöver kryssa i "Närliggande" för att erhålla området närmast omkring de båda socknarna.
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Undvik också att manipulera formulärets grafiska element såsom kryssrutor och knappar för mycket; att webbläsarna återger dem på samma enahanda sätt år ut och år in är (som jag ser det) inte för att programmen är gammalmodiga, utan för att användarna skall känna igen elementen och minnas deras funktion från en webbplats till en annan. Detsamma kan sägas om funktionerna "Grundsökning" och "Fler sökfält"; jag misstog dem först för vanliga rubriker och undrade var de andra sökfälten fanns; "Fler sökfält" kanske snarare borde se ut som en knapp?
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Det är ok att lämna sällan utnyttjade formulärfält dolda, men bara om de inte används; dessa kallas i andra sammanhang "avancerad sökning" och är menade att ge den avancerade användaren utökade sökmöjligheter, inte att göra resultatet av en sökning med grundformuläret mer begränsat och svårare att förstå för den som råkat glömma något ord eller skräptecken i den för tillfället dolda formulärdelen. Om den avancerade delen används, då bör hela formuläret synas samtidigt (men kunna rullas undan i sin helhet när man granskar träfflistan), inte bara just de avancerade fälten.
Anders Andersson 2021-01-03
| |
Jag använder en laptop med hög skärmupplösning (webbläsarfönstret är 1920x1025), men utrymmet disponeras dåligt; över hälften av skärmen förbrukas av sökformulär och korta rubriker/etiketter. Fördela gärna sökfälten på bredden i stället för vertikalt (om layouten är avsedd att passa en vertikalt hållen smartphone, använd i så fall CSS för dynamisk layout beroende på aktuell fönsterstorlek). Kryssrutorna för registertyp får dock gärna orienteras vertikalt (eventuellt i en matris med 2-3 kolumner) så att man kan förflytta pekaren snabbare mellan dem. Tydligare etiketter önskas, t.ex. "Födda", "Vigda", "Döda", "Husf", "Flytt", "Domb" i stället för Släktdatas gängse enbokstavsförkortningar.
Anders Wistrand 2021-01-02
| |
Kan man tänka sig ett fält för förnamn och ett för efternamn. Det löser en del problem.
Anders Ardö 2021-01-02
| |
Dubbelteckning av blanktecken verkar påverka resultatet: Sökning på "elisabet nyman karlsson, Östra Tollstad (E), 18" ger 1 resultat Sökning på "elisabet nyman karlsson, Östra Tollstad (E), 18" ger 12 resultat
Anders Wistrand 2021-01-01
| |
Jag har testat att fylla i årtalsrutan. Den begränsar sökningen, men det gör inte församlingsrutan. Snyggt med dubbel markering av registerbok (färg och bock). Sökningen går väldigt snabbt och bra. Sidan har ett betydligt modernare utseende. Snyggt jobbat. Hur långa namn/församlingsnamn kan man fylla i? Rutorna ser lite korta ut.
Anders Ardö 2021-01-01
| |
Intressant. Har absolut framtiden för sig. Ett problem är att förklara hur den fungerar för användarna. Jag satt och prövade sökning på 'Ström' i Morlanda (O). Inget resultat:-(. Lade sedan till 'Lars' i namnet och vips 4 resultat. Då trodde jag att texten 'för och efternamn' skulle tolkas bokstavligt. provade sedan med bara 'Lars' och fick 531 resultat - men blev förvirrad igen. Man är van vid Web-sökmaskiner som Google eller Arkiv Digital där man alltid får någon form av resultat (men ofta för mycket). Ett annat problem är hur resultaten ska sorteras. Här verkar det vara på datum. Men jag tror att den här typen av sökningar har framtiden för sig som ett komplement till detaljerade, exakta sökningar.
A. Stuller 2020-12-31
| |
Utmärkt! Mycket lätt att hitta vad man vill.
Anders Wistrand 2020-12-31
| |
Hej. Jag tänker mig att sökningen skall begränsas när jag t ex för in församling utöver namn, men så blir det inte.