ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG

En påminnelse om vårt digitala årsmöte

Lördagen den 19 mars kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2022-03-16.

Länk till formulär för anmälan https://blog.slaktdata.org/anmalan-arsmote2022/

En länk med inloggningsinformation skickas ett par dagar före mötet till dem som anmält sig.

 

Precis som förra året sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM. För mer information om zoom se hemsidan.

Länk https://blog.slaktdata.org/zoom_instruktion/

 

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna:

  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

 

Efter mötet kommer vår webmaster Mats-Olof Sander att informera om

Sökning och några kommande funktioner kring detta

Välkomna hälsar Styrelsen

 

2021 har snart gått i mål

Pandemin påverkade vår verksamhet även i år med inställda aktiviteter och ändrade sätt att mötas. Vårt årsmöte genomfördes med hjälp av det digitala verktyget Zoom och vi deltog som sponsor vid de digitala Släktforskardagarna i september.

Vaccineringen har gjort att pandemin har saktat in och gett oss möjlighet att vara sociala med viss försiktighet. Vi hoppas kunna ordna både fysiska möten och aktiviteter, men kommer även fortsätta arbeta digitalt. Årsmötet 2022 är planerat som ett hybridmöte den 19 mars.

Vi söker fler som vill hjälpa till i vår verksamhet. Är du intresserad av att delta i vår styrelse eller kan bidra till att utveckla vår hemsida är du välkommen att höra av dig till [email protected] Vår verksamhet sköter vi via digitala möten alternativt i vår lokal, så du har möjlighet att delta oavsett var du bor i landet.

Har du idéer eller förslag om hur Släktdata kan utveckla sin verksamhet är du också välkommen att höra av dig. Du kan även höra av dig om du vill bidra till våra register.

Ett stort tack till alla våra registrerare som fortsätter att bidra till att vår databas växer till glädje för släktforskare.


God Jul och Gott Nytt År

önskar Föreningen Släktdata

Hanserik Englund
Ordförande