Släktdata behöver tillskott

Att hitta sina anfäder i Släktdatas register blir lättare och lättare. Antalet register hos Släktdata liksom spridningen över landet. Våra datatekniska funktioner fungerar utmärkt och registerhanteringen likaså – men allt måste styras av en styrelse.

Nu nalkas årsmötet och styrelsen behöver tillskott. Och förstärkning/upplärning i verksamhetens praktiska delar är nödvändig på sikt.

Kan DU styra Släktdata – vi behöver en ordförande. Och vi tar också gärna in intresserade som kan ingå i styrelsen eller arbetsgrupperna. Kringfunktioner som också behöver förstärkas är ”kommunikation”, d.v.s. någon som kan hjälpa till med digitala media. Du behöver inte bo i västra Sverige – vi har möten digitalt.

Skicka ett mejl så får vi pratas vid om du är det minsta intresserad

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna

[email protected]

Kan du ställa upp för Släktdata?

Visst är Släktdata en fantastisk plats på nätet för oss släktforskare – och föreningen måste fortleva.

Men för att det skall ske måste det till nya krafter i styrelse och till arbetsgrupper. Det gäller såväl styrelseposter (styrelsen behöver både tillskott och utökas), på ”IT-sidan” och i registerhantering. Det är inte kris, vi behöver inte gå ut och säga ”RÄDDA SLÄKTDATA” ännu – men vi närmar oss. Och då är det bättre att rekrytera för att ”lära upp” i tid.

Arbetet sker vid datorn så du som kanske blir LITE intresserad behöver inte bo i närheten av Mölndal, där Släktdata har sin bas. Även om det är en fördel att kunna ses på riktigt ibland.

Hör av dig så kan vi berätta mer!

Lisbet Rodin och Tommy Eliasson
Släktdatas valberedning

[email protected]  eller [email protected]