Släktdata missar släktforskardagarna i Skövde 2022

I år har Släktdata tyvärr inte möjlighet att deltaga på släktforskardagarna i Skövde. Trots försök att hitta olika alternativ för boende har det inte varit möjligt att finna en lösning. Vi beklagar detta då vi gärna hade deltagit IRL och träffat alla glada släktforskare.

Vi hade intressanta nyheter att presentera avseende hur man söker i våra register. Vi lanserar två nya funktioner i sökningen, namnförslag och extra sökresultat. Båda funktionerna använder en helt ny sökteknik.

Läs mer om våra nya sökfunktioner i ett inlägg från vår webmaster
https://blog.slaktdata.org/arkiv/2022-08/nya-funktioner-namnforslag-och-extra-sokresultat/


En annan nyhet är att vår förening har beslutat att ta bort annonser på vår webbplats. Vi kommer därför i framtiden vara beroende av medlemsavgifter och stöd i form av bidrag via swish för att fortsätta driva vår verksamhet. Har du möjlighet skulle vi uppskatta ett stöd via swish nedan. Du kan även bli medlem i föreningen och delta i vår verksamhet https://blog.slaktdata.org/bli-medlem/

Vår webmaster har även skrivit om bakgrunden till varför vi har haft annonser och nu beslutat att ta bort dem.

https://blog.slaktdata.org/arkiv/2022-08/annonsfritt-hos-slaktdata/

Stöd oss via swish med 50kr

Nya funktioner – Namnförslag och extra sökresultat

Nu lanserar vi två nya funktioner i sökningen, namnförslag och extra sökresultat. Båda funktionerna använder en helt ny sökteknik.

Namnförslag

När man börjar skriva ett namn i sökrutan så visas först förslag på förnamn och när man sedan går vidare och skriver efternamn (efter kommatecken) så visas förslag på både för- och efternamn. Båda förslagsvarianterna bygger på att förnamnet och namnkombinationen finns någonstans i vår databas. Det vill säga vi visar inte namnförslag som inte existerar.


Namnförslag på förnamn

 


Och här efternamnsförslag

Den sista bilden visar att det bara finns två namnvariationer som börjar med “fatima, ka”. Om vi fortsätter och gör en “börjar med-sökning” så ser vi att det finns 23 poster i databasen, varav en heter Karlsdotter i efternamn.

 

Extra sökresultat

De extra sökresultaten presenteras under en egen rubrik efter de ordinarie resultaten. Dessa rader inleds med en färgad ruta (grön, orange eller röd) som antyder hur pass relevant resultatet kan vara. Det är inte helt säkert att de extra sökresultaten är relevanta i alla lägen och ibland visas de inte alls.
Vi hoppas att detta kan hjälpa några släktforskare att hitta personer som kanske inte finns där man tror i databasen.

Här är några exempelsökningar:

Sökning med både titel och adress, Karkner från Rostock

https://slaktdata.org/?namn=%2C%20karkner&titel=bagare&adress=rostock

Om man fyller i fler sökfält än bara namn, här bagare från Rostock, så brukar de extra sökresultaten bli mer relevanta.

Här hittar vi alltså Karkners andra vigselnotis som ett extra resultat (den andra notisen kom inte med i ordinarie sökning eftersom Rostock inte nämns)

 

Skomakare Knapp

https://slaktdata.org/?namn=%2Cknapp&titel=skomakare&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&styp=exact

Här hittar vi inte hittar någon skomakare knapp i ordinarie sökning, men han finns omnämnd i Österlövsta i övrigtkolumnen och det senare dyker upp som extra sökresutat.

 

Mer sökning, efternamn Beronius
https://www.slaktdata.org/?namn=%2C%20beronius&titel=handelsman&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&rtyph=on&rtypj=on&styp=exact

Här söker vi efternamn Beronius och hittar mycket riktigt några sådana, bl.a i Alingsås.
De extra sökresultaten här hittar även ett antal registerposter med namnet Beronius i Adress- och övrigtfälten.

 

Vi fortsätter att jobba med att trimma sökningen så att resultaten blir så bra som möjligt.