Ny testversion av sökning

Egentligen är det inte så mycket nytt, mest mindre justeringar och buggrättningar, länk till testversion.

En sak som är lite ändrad är att det nu finns indatakontroll på namnfältet så att man, när det behövs, får en hint om hur man ska skriva in för-, efternamn och årtal korrekt avgränsade av kommatecken. Notera att om man helt utelämnar kommatecken i namnfältet så kommer sökningen att ske enbart på förnamn. Det senare är en funktionsändring eftersom vi tidigare, vid inskrivning av två namn utan komma, gissade att det andra namnet var efternamn. Nu behövs alltså alltid komma för att kunna söka på efternamn.

Om inte någon hittar några nya buggar så kommer vi att lansera denna version för alla inom kort. Och i det läget kommer vi att låta den nya fritextsökningsfunktionen hänga med även om den inte känns helt färdigutvecklad vad gäller själva gränssnittet och hur resultatet visas.

Se även den tidigare artikeln där fler nya funktioner finns beskrivna, bl.a sortering av sökresultat:

Efterfrågad funktion – Sortering

Efterfrågad funktion – Sortering

Sortering av sökresultat


Vi jobbar nu med en länge efterfrågad funktion, nämligen sortering av sökresultat. Än så länge bara i testversion här:
https://www.slaktdata.org/regsok-test.php – Testa här

Gör först en sökning och i rubrikerna på sökresultatet så finns det små sorteringssymboler. Håll musen där och välj sorteringsordning för kolumnen i fråga. Det går att sortera stigande, fallande på bl.a datum, namn, titel och adress.

Det finns några olika varianter på symboler för stigande/fallande sortering, hör gärna av er om vilken variant som känns bäst/tydligast.

Den här testversionen innehåller också test av fritextsökning, klicka på “växlingssymbolen” i över högra hörnet av sökformuläret för att komma dit.

2023-04-02: Lagt till “highlight” för sökresultat plus diverse buggrättningar.
2023-04-04: Datavalidering på namn-fältet som ju innehåller flera fält, förnamn, efternamn och årtal eller del av det senare. Namndelarna behöver inte fylla i om man också gör sökning på titel eller adress. Plus diverse buggrättningar.