Ny alternativ sökfunktion – fritext

Vi jobbar med en ny sökfunktion som vi tror ska kunna fungera som ett komplement till den ordinarie sökningen. Än så länge är det ett test och det finns detaljer som vi ska fila mera på. Vi vill gärna få tillbaka lite synpunkter på hur en sån här kompletterande sökfunktion upplevs och för vår egen del så är det också intressant att se om våra servrar orkar med att driva funktionen.

Du hittar testen här. Klicka på den inte så snyggt stajlade knappen i vänstra hörnet för att komma till den nya funktionen. Och tryck på knappen igen för att komma tillbaka till det ordinarie sökformuläret.
Som ni ser så är det bara ett enda sökfält att skriva i. Efterhand som man skriver så visas sökresultatet. Sökningen sker i princip i all text som finns i databasen, dvs det finns ingen möjlighet att styra så att man bara vill söka i t.ex adressfältet eller liknande. Sökresultatet sorteras efter hur bra sökträffen blir, dvs om det blir sökträffar på många av de inskrivna sökorden så kommer den resultatraden högt upp i sökresultatet. (Färgkodningen för hur bra sökresultatet är inte helt optimal…)
Som ni kanske kan se på denna bild så är sökorden också markerade i resultatet.
Några sätt man kan använda de nya sökningen för är t.ex:
– Söka både mannens och kvinnans namn samtidigt
– Söka exakta datum eller årtal
– Söka konstiga stavningar
Och, … en sak till. Man kan använda * för wildcard-sökning, både i början av ord och mitt i.
När (eller om) vi ska lansera denna funktion har vi inte bestämt ännu. Vi i så fall inte att ta bort den nuvarande sökfunktionen utan det kommer att på något sätt gå att växla mellan funktionerna. Lite beroende på vad man söker så kan den ena eller den andra sökfunktionen vara att föredra.

Nya funktioner – Namnförslag och extra sökresultat

Nu lanserar vi två nya funktioner i sökningen, namnförslag och extra sökresultat. Båda funktionerna använder en helt ny sökteknik.

Namnförslag

När man börjar skriva ett namn i sökrutan så visas först förslag på förnamn och när man sedan går vidare och skriver efternamn (efter kommatecken) så visas förslag på både för- och efternamn. Båda förslagsvarianterna bygger på att förnamnet och namnkombinationen finns någonstans i vår databas. Det vill säga vi visar inte namnförslag som inte existerar.


Namnförslag på förnamn

 


Och här efternamnsförslag

Den sista bilden visar att det bara finns två namnvariationer som börjar med “fatima, ka”. Om vi fortsätter och gör en “börjar med-sökning” så ser vi att det finns 23 poster i databasen, varav en heter Karlsdotter i efternamn.

 

Extra sökresultat

De extra sökresultaten presenteras under en egen rubrik efter de ordinarie resultaten. Dessa rader inleds med en färgad ruta (grön, orange eller röd) som antyder hur pass relevant resultatet kan vara. Det är inte helt säkert att de extra sökresultaten är relevanta i alla lägen och ibland visas de inte alls.
Vi hoppas att detta kan hjälpa några släktforskare att hitta personer som kanske inte finns där man tror i databasen.

Här är några exempelsökningar:

Sökning med både titel och adress, Karkner från Rostock

https://slaktdata.org/?namn=%2C%20karkner&titel=bagare&adress=rostock

Om man fyller i fler sökfält än bara namn, här bagare från Rostock, så brukar de extra sökresultaten bli mer relevanta.

Här hittar vi alltså Karkners andra vigselnotis som ett extra resultat (den andra notisen kom inte med i ordinarie sökning eftersom Rostock inte nämns)

 

Skomakare Knapp

https://slaktdata.org/?namn=%2Cknapp&titel=skomakare&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&styp=exact

Här hittar vi inte hittar någon skomakare knapp i ordinarie sökning, men han finns omnämnd i Österlövsta i övrigtkolumnen och det senare dyker upp som extra sökresutat.

 

Mer sökning, efternamn Beronius
https://www.slaktdata.org/?namn=%2C%20beronius&titel=handelsman&rtypf=on&rtypv=on&rtypd=on&rtyph=on&rtypj=on&styp=exact

Här söker vi efternamn Beronius och hittar mycket riktigt några sådana, bl.a i Alingsås.
De extra sökresultaten här hittar även ett antal registerposter med namnet Beronius i Adress- och övrigtfälten.

 

Vi fortsätter att jobba med att trimma sökningen så att resultaten blir så bra som möjligt.