Släktforskningens och Göteborgsforskningens dagar

Välkommen till Göteborgs Stadsbibliotek 17-18 februari 2024
lördag klockan 11-16 och söndag 11-15

Med anledning av den nyutkomna boken ”Släktforska i Göteborg” fokuserar dagarna på forskning i Göteborg – och Göteborgs historia från istid till nutid. Boken ger dig inblick i hur du hittar i Göteborgs arkiv och föreläsningarna ger en liten överblick över stadens historia – även den vi inte kan hitta i arkiven – kanske mer på våra muséer.

Träffa släktforskarföreningar – kom igång med din släktforskning under handledning

Träffa hembygdsföreningar – var bodde farfar?

Topsa dig för DNA

Lyssna på föreläsningar – historia, arkeologi, släktforskning

Föreläsningar

Släktforska – nu är det dags att komma igång? – Lisbet Rodin

Om att Släktforska i Göteborg – LarsOlof Lööf

Om Göteborgs historia – Per Hallén

Om Göta Älvs betydelse – Kristina Bengtsson

Om att släktforska på sjömän i Göteborg – Barbro Maijgren

Om att släktforska om utvandrare från Göteborg – Ewert Arwidsson

Utställare

Arkiv Digital
Fornminnesföreningen i Göteborg
Göteborgs Hembygdsförbund
Föreningen Släktdata
Föreningen DIS-väst
Tanums Släktforskare
EMIWEB
Göteborgsemigranten
GöteborgsRegionens Släktforskare

Månadsmöte 30 januari kl 19.00 för dig som är medlem i Släktdata

Du som är (eller blir) betalande medlem i Föreningen Släktdata kommer att någon gång varje månad under ”terminerna” ha möjligt att lyssna på en föreläsning och/eller delta i en frågestund med fokus på släktforskning. Möjlighet kommer också att finnas för att ställa frågor kring sökning i våra register. Detta sker via Google Meet – det fungerar ungefär som Zoom eller Teams – du klickar på länken och kommer med i mötet. Du är så aktiv du själv vill – bara lyssna eller själv ställa frågor. 

Alla är vi barn i början och vi hjälps åt att hantera tekniken. 

 

Släktforska i Danmark 

Kaj Jensen, van släktforskare med rötter både i Danmark och Finland, ger oss en vägledning i hur man släktforskar i Danmark. Kanske har du hört Kaj berätta om Nattmän – eller deltagit i någon aktivitet kring pilgrimsvandringar? 

Du som är betalande medlem (eller varit senaste åren) kommer att få länken skickad  dagen innan (29 januari). Du behöver inte anmäla dig. Antalet deltagare är begränsat men vi tror att alla som vill kan vara med. 

Välkommen! 


Du har väl betalat medlemsavgiften?