Notiser från kyrkböckerna nr 3

Håkans notiser ur kyrkböckerna
Håkan Andersson

Några händelser som Håkan, vår flitige registrerare,  noterat från Forshälla, Ljung, Daretorp och Velinga församlingar. Ett par, vad man förstår, olyckliga kvinnor, en olycka till sjöss och ett par arbetsplatsolyckor handlar det om denna gången.
 

**********

Forshälla F:2 s.45

Husägaren Albertina Elisabet Knutsson i Halgersröd i Forshälla socken avled 25/9 1926 genom ”Drunkning i en brunn. Antagligen självmord genom sinnesförvirring”.

 Står också antecknat: ”Tillstånd från landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt den 27/9 1926 till likets begravning. Begravd i Herrestad”.

**********

Ljung F:1 s.34

Eleonora Margareta Louise Emelie Weimann från no 123 i Uddevalla stadsförsamling avled 4 mars 1906 och i Ljung församlings död- och begravningsbok där hon är införd står följande antecknat: ”Sår i hjärtroten (av den döda själv). Skäl finnes antaga att den döda under sista tiden ej varit i stånd följden av sina handlingar fritt bedöma”.

Vidare antecknas: ”Attest från kom Dyberg i Uddevalla, vilken tillika innehåller att stadsfiskalen i Uddevalla meddelat att intet hinder finnes emot begravning. Ävenledes meddelas att hon blivit kristerligen begraven å Ljungs kyrkogård”

**********

Ljung F:2 s.58

Sjömannen Hugo Vilhelm Lindén, bosatt i Ljung socken, avled den 29 maj 1929 och dödsorsaken angavs vara ”drunkning av våda”. Står också antecknat ”Drunknat i rivern Thames vid Erith, London, England, där ångaren ”Borg” låg under lossning.”.

Även noterat: ”Meddelande från Rederi AB Iris i Stockholm om dödsfallet. Underrättelse från samma rederi att liket återfunnits och att begravningen skett i London. Dödsanmälningssedel från Sv generalkonsulatet i London den 11/5 1929.”

**********

Daretorp F:2 s.37

Torparen Carl Jonsson fråm Bäckedalen under Källefall i Daretorp socken avled 5/10 1875 genom att han ”kom under en mängd brädor vilka vid lastning i tvenne järnvägsvagnar föllo ned vid Frideneds järnvägsstation.”

**********

Velinga F:2

And Anderssons son Gustav Viktor avled den 11/11 1873 genom ett ”Slag i bröstet av ett träd, som den 10/11 nedsågades i skogen”. Den avlidne var bosatt i Granstugan.

 

Notiser från kyrkböckerna nr 2

Håkan Andersson
Håkan Andersson

 

 

Några nya notiser från Håkan. Den här gången från Forshälla socken i Bohuslän. 

 

 

Forshälla F:1 s.4

Sjömannen Johan Emanuel Samuelsson från Åh i Forshälla socken avled den 7/12 1895 på följande sätt: ”Vådeligen omkommen med skeppet Aronnah under resa från England till Malmö”. Platsen angavs vara ”utanför floden Wisers mynning.

**********

Forshälla F:1 s.5

Fredrik Berndtssons dotter Emilia Charlotta föddes 11/4 1881 och avled 22/2 1896 genom ”Drunkning av våda”. Stod också antecknat ”Fanns död i Öresjön vid Ivarsbo där hon gått ned sig på svag is”. Hon var bosatt i Ivarsbo i Forshälla socken.

**********

Forshälla F:2 s.3

Sjömannen Hilde Oleander Johansson, bosatt i Heljeröd i Forshälla socken står antecknad i Forshälla död- och begravningsbok 1916 med följande noteringar: ”Omkommen med segelfartyget Dagmar, som avgick från Glasgow den 5 november förra året och sedan icke låtit höra av sig”.

Det noteras också ”Underrättelse om olyckshändelsen genom rederiaktiebolaget Dagmar, Göteborg 12/7 1916”

**********

Forshälla F:2 s.8

F.d. jordbruksarbetaren Johan Pontus Andersson antecknas i 1917 års död- och begravningsbok för Forshälla socken. Han hade också blivit överförd till obefintlighetsboken. Om honom står antecknat: ”Genom beslut av Inlands Fräkne häradsrätt den 15/3 1924 förklarad död; därvid som dödsdag antagits 5/5 1917. Se no 3 1924. Dödsanmälningssedel från Statistiska centralbyrån 23/10 1937, grundad på meddelande från Svenska generalkonsulatet i Sidney, enligt vilken personen avlidit den 4 februari 1937 å lunginflamation i Dubbo i N N W Australien.”

**********

 Forshälla F:2 s.27

Jordbruksarbetaren Torin Olsson från Häljån i Forshälla socken avled den 20 juli 1921 genom att han ”föll genom olyckshändelse ned från en byggnadsställning ca 5 meter och slog huvudet i den steniga marken.”

Dödsorsaken anges till ”Fractura bakom cranii”