Träffa Släktdata på Bohusläns museum

Släktforskning och hembygd Bohusläns museum,
Uddevalla
Lördag 23 september 2023 klockan 11.00-16.00

En dag där museet fylls med släktforskning och hembygd – utställande föreningar, föredrag, DNA-kurs, prova på släktforskning, topsning och mycket annat.

 

Välkommen att besöka Släktdatas
monter, där du kan få information och hjälp med att söka i våra register.

 

Ett arrangemang i samarbete mellan:

 

 

 

 

Nätverksträff på Bohusläns Museum i Uddevalla

DSCN0782I söndags, den 17 april, träffades för första gången ett antal släktforskarföreningar från Dalsland, Bohuslän och Norska gränsfylken, för att diskutera möjligheterna att starta ett nätverk i syfte att öka samarbetet mellan föreningarna. Initiativtagare var Föreningen Strömstads Släktforskare genom Lisbet Rodin, som med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, bjudit in släktforskarföreningar i området till en första diskussion om hur vi kan stötta varandra regionalt och hur ett gränsöverskridande samarbete kan se ut. 


DSCN0781


Bakgrunden till idén om ett nätverk mellan föreningarna var bland annat att den enda gränsöverskridande släktforskarföreningen, Gränsbygdens släktforskare, skulle läggas ner. Strömstads Släktforskare har av tradition mycket kontakt över gränsen och ser behovet av ett samarbete med släktforskarföreningar i Norge, vilket är ömsesidigt eftersom norska föreningar önskar kontakt med Sverige.

DSCN0780

Dagen började med att Lisbet Rodin berättade lite om bakgrunden till träffen. Karin Blomstrand från Vuxenskolan talade om vad de kan erbjuda föreningarna. Bohusläns Museum informerade om sitt referensbibliotek och arkiv. Därefter fick de olika föreningarna möjlighet att presentera sin verksamhet.

 

DSCN0783

Deltagarna tyckte att vi skall fortsätta samarbetet i ett nätverk och många bra förslag kom upp hur man kan utbyta erfarenheter. Till att börja med genom mejlkontakt, men även träffar i Norge och Sverige ett par gånger om året. Sammanfattningsvis en mycket givande dag, som förhoppningvis är embryot till ett fruktbart utbyte mellan våra olika släktforskarföreningar.