Släktdata utställningFöreningen Släktdata bildades 1989 och är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi har för närvarande ca 9 miljoner uppgifter fritt sökbara i vår databas. De registrerade uppgifterna ur kyrkböckerna omfattar utdrag ur födelse- vigsel- och dödböcker samt vissa husförhörs- och flyttningslängder under varierande perioder (1688-1936) beroende på församling.

Registren har ställts till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet, som har lagt ner ett mycket omfattande frivilligt arbete med att digitalisera kyrkböcker. Vår databas är på detta sätt till stor hjälp för att släktforska på Internet.

Är du intresserad av att hjälpa till med att utöka våra register? Eller lämna ett bidrag till vår hemsida i form av artiklar, notiser m.m.?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär länk: https://blog.slaktdata.org/kontakt/

Släktdatas styrelse 2022

Vid årsmötet den 19 mars 2022 valdes styrelse enligt följande:
Ordförande: Vakant
(Som tf-ordförande tills ordinarie kan väljas trädde Birgitta Krantz in)
Kassör: Britt-Marie Öster 1 år kvar
Ordinarie ledamot: Birgitta Krantz omval 2 år,
Ersättare:  Lennart Larsson 1 år, Claes Krantz 1 år

Valberedning:
Lisbet Rodin, Tommy Jakobsson

Övriga adjungerade till styrelsen
Webbplats Mats-Olof Sander
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander

SparaSpara