Föreningen Släktdata bildades 1989 och är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi har för närvarande ca 8 miljoner uppgifter fritt sökbara i vår databas. De registrerade uppgifterna ur kyrkböckerna omfattar utdrag ur födelse- vigsel- och dödböcker samt vissa husförhörs- och flyttningslängder under varierande perioder (1688-1936) beroende på församling.

Registren har ställts till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet, som har lagt ner ett mycket omfattande arbete med registreringen.

Gratis sökbar databas för släktforskning

Släktdatas databas är till stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innehåller ofta också ytterligare uppgifter.

Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.


Är du intresserad av att hjälpa till med att utöka våra register? Eller kanske lämna ett bidrag till vår hemsida i form av artiklar, notiser m.m.

Kontakta oss då via formuläret nedan för mer information.


Släktdatas styrelse 2018

Vid årsmötet den 25 mars 2018 i Fässbergs Mariagård valdes styrelse enligt följande:

Styrelse släktdata

OrdförandeHanserik Englund omval 1 år

Ordinarie ledamöterBirgitta Krantz omval 2 år, Britt-Marie Öster nyval, fyllnadsval 1 år

Som revisor för Släktdata omvaldes Hans Hjortsjö på 1 år och som ersättare omvaldes Gösta Dryselius på 1 år.

Styrelse 2018
Ordförande Hans-Erik Englund ordf@slaktdata.org
Kassör Britt-Marie Öster kassor@slaktdata.org
Ledamot Birgitta Krantz medlem@slaktdata.org
Ersättare Claes K claesk@slaktdata.org
Ersättare Lennart Larsson lennart.larsson@slaktdata.org
Arbetsgrupper
Webbplats Mats-Olof Sander webmaster@slaktdata.org
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander

Solveig Blomstrand

register@slaktdata.org

SparaSpara