Föreningen Släktdata bildades 1989 och är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi har för närvarande ca 8 miljoner uppgifter fritt sökbara i vår databas. De registrerade uppgifterna ur kyrkböckerna omfattar utdrag ur födelse- vigsel- och dödböcker samt vissa husförhörs- och flyttningslängder under varierande perioder (1688-1936) beroende på församling.

Registren har ställts till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet, som har lagt ner ett mycket omfattande arbete med registreringen.

Gratis sökbar databas för släktforskning

Släktdatas databas är till stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innehåller ofta också ytterligare uppgifter.

Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.

Släktdatas styrelse 2022

Vid årsmötet den 19 mars 2022 valdes styrelse enligt följande:

Ordförande: Vakant

Ordinarie ledamöterBirgitta Krantz omval 2 år, Britt-Marie Öster 1 år kvar

Ersättare:  Lennart Larsson 1 år, Claes Krantz 1 år

Styrelse 2022
Ordförande [email protected]
Kassör Britt-Marie Öster kassor@slaktdata.org
Ledamot Birgitta Krantz [email protected]
Ersättare Claes Krantz
Ersättare Lennart Larsson
Arbetsgrupper
Webbplats Mats-Olof Sander [email protected]
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander

 

[email protected]

SparaSpara