Registersamarbete med Arkiv Digital

På Släktdatas årsmöte 2017 beslutades att vi skulle etablera ett samarbete med Arkiv Digital. Vi skulle erbjuda en del av våra register till Arkiv Digital, som i sin tur skulle hjälpa oss att indexera dessa så att vi kan länka direkt till originalbilderna. Arkiv Digital skall också hjälpa oss att hantera rättningar av register.

Nu är avtalet klart och vi kommer att dela de flesta av våra register med Arkiv Digital. Undantag är register där upphovsmannen/kvinnan uttryckligen har motsatt sig att registren skall kunna delas.

Samarbetet kommer att påbörjas under nästa år.

Betyder detta att registren försvinner från Släktdatas söktjänst? Nej, de kommer även fortsättningsvis att vara helt gratis sökbara i vår söktjänst. Hos Arkiv Digital kommer registren att vara sökbara för deras prenumeranter.

Vi fortsätter vårt arbete med att lägga in nya register i vår databas. Registren ställs till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet, som lägger ner ett mycket omfattande frivilligt arbete med att digitalisera kyrkböcker.

Är du intresserad av att hjälpa till med att utöka våra register? Kontakta oss då via [email protected] för mer information.

 

Rättningsfunktion för register

Vi har under någon vecka nu testat en rättningsfunktion för register där släktforskare har kunnat skicka in förslag på rättningar. Testerna har utfallit väl, kanske till och med för väl. Vi får in alldeles för många rättningsförslag och vår grupp för att ta hand om dessa är inte riktigt bemannad ännu. Därför tvingas vi stänga av funktionen temporärt. Vi hoppas kunna öppna den igen inom kort.

Om du vill delta i registergruppen och hjälpa oss att ta hand om rättningar och därmed höja kvalitén på vår databas så är du välkommen att kontakta vår registeransvarige. Rutinen för rättningar varierar lite från fall till fall. Där vi kan verifiera mot källa så gör vi oftast rättningen direkt i Excel och meddelar därefter registreraren. I andra fall där källan kanske inte är fullt tillgänglig för oss så måste rättningen göras av den som ursprungligen har gjort registret.

Mårten Sjöbris
Registeransvarig, Släktdata

Uppdatering 2018-04-09
Naturligtvis tar vi emot rättningar per epost till registeransvarig. Var noga med att ange vilken post som ska rättas och vad det är som är fel.