Släktdatas samarbete med ArkivDigital

Samarbetet innebär att ArkivDigital fått tillgång till registerposter från Släktdata och dessa poster har nu kopplats samman med ArkivDigitals kyrkböcker och blivit sökbara i AD:s register.

De nya sökbara uppgifterna är fördelade på AD:s befintliga register med födda, vigda och döda enligt följande:

 • Födda, delar av Sverige: 649 739 nya poster
 • Vigda, delar av Sverige: 169 050 nya poster
 • Döda, delar av Sverige: 514 378 nya poster

Uppgifterna kommer framför allt från västra Sverige men det finns också en del sökbar information om födslar, vigslar och dödsfall från övriga delar av Sverige.


ArkivDigitals register
gör det enklare för dig att hitta information om när och var dina förfäder föddes, vigdes och dog. Istället för att bläddra igenom sida efter sida i kyrkböckerna gör du en snabb sökning i AD:s register.

När du hittat personen du letar efter kan du enkelt klicka dig vidare till originalkällan för att dubbelkolla uppgiften där.

Ovanstående gäller om du har ett abonnemang hos ArkivDigital.

 

Hos Släktdata finns registren naturligtvis kvar för sökning och nedladdning som vanligt. Med Släktdatas sökfunktion kan man t.ex. söka i endast en församling eller utöka till även närliggande församlingar. Här väljer man också om man vill söka i en särskild registerserie eller i flera samtidigt. Man kan alltså söka bland födda, vigda, döda, husförhör, flytt, bouppteckning, dombok eller mantal eller samtliga på en gång.Välj fliken ”Registersökning”.

Utveckling och förbättring av Släktdatas sökfunktion pågår för närvarande bl.a. för anpassning till mobila plattformar.

3 comments on “Släktdatas samarbete med ArkivDigital

 1. Kul att du har använt en Creative Commons-licens för ditt register! Det är ju ett väldigt bra sätt för att markera hur materialet får användas (i ditt fall en Erkännande-IckeKommersiell licens).

  Det är tyvärr väldigt få av våra registrerare som har valt någon licens alls. Men för att kunna genomföra projektet att dela informationen med Arkiv Digital så har vi frågat de som har gjort många register hur de ställer sig till detta. De allra flesta har varit positiva och godkänt att vi kan dela. Men det finns ett fåtal som inte tycker att ett kommersiellt bolag som t.ex Arkiv Digital ska få ta del av meterialet. Detta har vi så klart repekterat.

  Jag har också gjort ett fåtal register som jag också har valt att sätta en Erkännande-IckeKommersiell licens på. Men jag har också godkänt att registren delas med Arkiv Digital. Men just nu funderar jag på att ändra licensen till en variant där jag tillåter kommersiell användning. Jag vill ju att uppgifterna ska bli till nytta för så många som möjligt. Detta är mina personliga funderingar.

  Vi har diskuterat en hel del med Arkiv Digital om möjligheten att visa originalupphovspersonen även i Arkiv Digitals sökningar. Men det finns både tekniska och praktiska skäl som hindrar detta. Just nu så finns det bara en länk till Släktdatas hemsida hos Arkiv Digital. Men vi för diskussioner och troligen kommer vi att kunna få en direktlänk till motsvarande post hos Släktdata där all information finns tillgänglig.

  De stora fördelarna med samarbetet med Arkiv digital är dels att vi har fått registren indexerade så att vi kan länka direkt till originalbilder och dels att vi kommer att få rättningar direkt från Arkiv Digitals system. Det senare är inte riktigt färdigt på vår sida ännu, men vi har gjort tester och räknar med att det ska fungera inom en snar framtid.

  /webmaster, Mats-Olof Sander

 2. Hos Arkiv Digital och i kolumnen längt till vänster antecknas i skrivandets stund Släktdata som ”tillverkare” av registren trots att föreningen är upphov till endast några få av dessa register. Släktdata då förkortat ”SLD” i denna kolumn. Se länkarna nedan. Som regel är det i de flesta fall privatpersoner som är upphov till registren vilket inte framgår hos Arkiv Digital. När jag ser sådant så är jag glad över att jag inte deltar med de register som jag är upphov till i Släktdatas och Arkiv Digitals ”samarbete”. Information om vem som gjort registren finns i informationsrutan som kopplats till varje register hos Släktdata.

  ArkivDigital: Födelseregister

  ArkivDigital: Vigselregister

  ArkivDigital: Dödregister

  De register som jag är upphov till är också endast för privat bruk.

  Tillverkaren av registren borde enkelt kunna ändras hos AD från ”SLD” (= Släktdata) till ett ”P” som enligt förteckningen i ovanstående länkar står för privatperson. Och detta borde då påtalas av Släktdata.

  • “P” som ett register fråm privatperson skulle naturligtvis kunna vara möjligt. Men då skulle vi helt tappa kopplingen till vem det är som har gjort registret, denna koppling finns ju i nuläget endast hos Släktdata.

   Vi jobbar tillsammans med Arkiv Digital för att få en bättre koppling till släktdata så att man ska kunna klicka sig vidare direkt till aktuell post hos Släktdata och där kunna hitta vem som har gjort registret.

   /webmaster
   Släktdata

Comments are closed.