Släktdatas samarbete med ArkivDigital

Samarbetet innebär att ArkivDigital fått tillgång till registerposter från Släktdata och dessa poster har nu kopplats samman med ArkivDigitals kyrkböcker och blivit sökbara i AD:s register.

De nya sökbara uppgifterna är fördelade på AD:s befintliga register med födda, vigda och döda enligt följande:

  • Födda, delar av Sverige: 649 739 nya poster
  • Vigda, delar av Sverige: 169 050 nya poster
  • Döda, delar av Sverige: 514 378 nya poster

Uppgifterna kommer framför allt från västra Sverige men det finns också en del sökbar information om födslar, vigslar och dödsfall från övriga delar av Sverige.


ArkivDigitals register
gör det enklare för dig att hitta information om när och var dina förfäder föddes, vigdes och dog. Istället för att bläddra igenom sida efter sida i kyrkböckerna gör du en snabb sökning i AD:s register.

När du hittat personen du letar efter kan du enkelt klicka dig vidare till originalkällan för att dubbelkolla uppgiften där.

Ovanstående gäller om du har ett abonnemang hos ArkivDigital.

 

Hos Släktdata finns registren naturligtvis kvar för sökning och nedladdning som vanligt. Med Släktdatas sökfunktion kan man t.ex. söka i endast en församling eller utöka till även närliggande församlingar. Här väljer man också om man vill söka i en särskild registerserie eller i flera samtidigt. Man kan alltså söka bland födda, vigda, döda, husförhör, flytt, bouppteckning, dombok eller mantal eller samtliga på en gång.Välj fliken ”Registersökning”.

Utveckling och förbättring av Släktdatas sökfunktion pågår för närvarande bl.a. för anpassning till mobila plattformar.

4 Comments
AJ 2020-12-08
| |
Jag valde licensmodellen cc by-nc (non commercial) när jag laddade upp excel-ark till Släktdata. Det verkar ha respekterats när jag gjorde en sökning i "döda i delar av Sverige" hos Arkiv Digital, eftersom jag där inte hittar "mina" poster. Anledningen till mitt licensval var att jag inte ville att kommersiella bolag gratis skulle suga upp det jag matat in utan någon som helst motprestation och dessutom sälja det vidare till andra i form av sökbart innehåll eller till en fjärde part. Finns det mycket material på släktdata som undantagits genom licensval, och skulle det gagna föreningen om även det innehållet kunde släppas till Arkiv Digital? Jag skulle gärna tänka över mitt val om jag visste vad det innebar – stode t.ex. mitt namn kvar även i informationen hos Arkiv Digital så vore det ju ett erkännande för arbetet. I mitt fall rör dig sig bara om något enstaka dödregister för en eller ett par socknar, men många har ju lagt ned enormt mycket tid och arbete. Utveckla alltså gärna denna artikel och berätta mer om samarbetet!