Risk för störningar på webbplatserna

Vi jobbar just nu med uppgraderingar på våra webbplatser. Det finns risk för störningar den närmaste veckan och kanske lite till. Hoppas vi hinner helt klart innan jul.
… Det där med klart före jul funkade visst inte. Men nu är vi på gång (20 februari 2024). Och det kommer att vara lite störningar de närmaste dagarna, bl.a så fungerar inte fritextsökningen och det är också problem att skicka mail, så rättningsförslag bl.a fungerar inte just nu.

/webmaster

Ny testversion av sökning

Egentligen är det inte så mycket nytt, mest mindre justeringar och buggrättningar, länk till testversion.

En sak som är lite ändrad är att det nu finns indatakontroll på namnfältet så att man, när det behövs, får en hint om hur man ska skriva in för-, efternamn och årtal korrekt avgränsade av kommatecken. Notera att om man helt utelämnar kommatecken i namnfältet så kommer sökningen att ske enbart på förnamn. Det senare är en funktionsändring eftersom vi tidigare, vid inskrivning av två namn utan komma, gissade att det andra namnet var efternamn. Nu behövs alltså alltid komma för att kunna söka på efternamn.

Om inte någon hittar några nya buggar så kommer vi att lansera denna version för alla inom kort. Och i det läget kommer vi att låta den nya fritextsökningsfunktionen hänga med även om den inte känns helt färdigutvecklad vad gäller själva gränssnittet och hur resultatet visas.

Se även den tidigare artikeln där fler nya funktioner finns beskrivna, bl.a sortering av sökresultat:

Efterfrågad funktion – Sortering