Ny sökfunktion lanserad mm

Nu har vi lanserat den nya sökfunktionen.
Se ändringslogg sist på denna sida för uppdaterinagar!
Förutom bättre funktion på mobiler och läsplattor så är kanske den viktigaste ändringen att vi har slagit ihop de tre sökfälten för-, efternamn och årtal och ersatt dem  med ett kombinerat inmatningsfält ”För-, efternamn, årtal”.
I detta fält skriver man alltså både för-, efternamn och årtal.
Här är några exempel hur man kan skriva olika sökningar:
 • Nikolaus – söker enbart på förnamn
 • Nikolaus, Lundberg – söker på för- och efternamn
 • Nikolaus, lundberg, 1889 – söker på för-, efternamn och år 1889
 • Nikolaus, lundberg, 188 – söker på för-, efternamn och 1880-talet
 • , norderman – söker enbart på efternamn (lägg märke till inledande kommatecken)
 • Nikolaus Augustus, lundberg – söker på personer med dubbla förnamn
 • , lundberg nilsson, 17 – söker på dubbla efternamn på 1700-talet
 • nikolaus , , 179 – söker enbart på förnamn på 1790-talet (notera dubbla kommatecken för att markera att det inte finns något efternamn)
Vi använder alltså kommatecken för att avgränsa de olika delarna, förnamn, efternamn och årtal, i sökfältet. Kommateckent som avgränsare är nödvändigt när den man söker på har dubbla namn. I vissa fall, t.ex om man enbart söker på för- och efternamn så kan kommatecknet utelämnas.
Förutom hur man skriver i ett fält och avgränsar med kommatecken så är egentligen den största nyheten att man nu kan söka personer med dubbla förnamn och/eller dubbla efternamn.

Förutom sökfunktionen så finns det också en ny version av registerlistan.

Vi har också börjat uppdatera vår grafiska profil med ny logga.

Ändringslogg (gäller både söksidan och registerlistan):
Ny version 2021-08-18
– Senaste 6 månader visas i registerlistan
– Ny färgpalett för datum i registerlistan
– Nytt/uppdaterat (N/U) visas efter datum i registerlistan
– Fet text i menyerna
– Ändrade menyer för att samordnas med bloggmenyerna (ej helt klart i bloggen ännu)
– Notiser/varningar under sökformuläret när t.ex enbart ett namn skrivs in eller andra vanliga inmatningsfel i sökformuläret
2021-08-30
– Utökad hjälpinformation för Faders förnamn
– Utökad hjälpinformation för Övrigt
– Rättad bugg där texten ”(Se originaldokument)” visades felaktigt i sökresultat
– Lite omflyttade menyer
– Tagline, text överst när man laddar sidan första gången
2021-09-10
– Hanterar årtal bättre om man råkar skriva årtal som efternamn (eller förnamn). Vanlig felskrivning.
– Lite bättre färgåterkoppling vid inga respektive fler än 200 poster hittade. Plustecken med fet röd färg.
– Sista raden i sökresultatet visar när det är för många sökträffar.
2021-10-05
– Detaljvisning, dubbelvisad information (namn, titel, etc) borttagen
– Detaljvisning, felaktigt datumnamn för domböcker, m.fl ändrat
– Detaljvisning, visning av hushållsgrupp för husförhör när det finns registrerat, klicka på förstoringsglaset som visas då
2021-10-14
– Felaktig länk till originalbild hos Arkiv Digital rättad. (Felet fanns när det också fanns en länk till Riksarkivet)
2021-11-16
– Lagt till lista med alla register för församlingen med period och uppdateringsdatum i registerlistningens detaljinfo
– Ändrat rättningsmail till Sld så att det finns en söklänk med
– Lagt till SLD-kod i registerlistans detaljvisning
– Rättat bug som gjorde att föräldrars namn (från födelseregister) inte kom med i detaljvisning
2021-11-29
– Fixat bugg som gjorde att det inte gick att söka på namn som innehöll ”x” med Låter som-sökning
– Ändrat ordning på titel, fnamn, enamn till fnamn, enamn, titel för att öka läsbarhet
– Ändrat max antal sökträffar från 220 till 400
2022-03-01
– Preliminärt stöd för att kunna bläddra bakåt till föregående sökning med webbläsarens bakåtknapp. Man kommer då till föregående sökning och kan i detta läge trycka på sökknappen eller modifiera sökningen innan.
– Diverse rättningar/förbättringar av layout för sökresultatet, bl.a att kolumner visas exakt rakt under varandra och att långa ord bryts när det behövs.
– Lagt till bildnummer vid ”mouseover” på bildlänkar till Arkiv Digital för att underlätta för de som inte har tillgång till Arkiv Digital att hitta rätt hos t.ex Riksarkivet.

Sökformulär, mera test juni 2021

Nu finns det en ny version av vår sökfunktion att testa. Många släktforskare har frågat om möjligheten att kunna söka på personer med dubbla för- eller efternamn och nu kan vi äntligen erbjuda den möjligheten. Det har tillkommit många nya funktioner sedan den förra testen. Här är en lista med ändringar som är gjorda.

 • Sökning med dubbla för- och/eller efternamn
  För att vi ska kunna veta var för och efternamn börjar/slutar så måste de avgränsas med komma.
 • Större rubriker/ledtexter
 • ”Spinner” visar att sökning pågår
 • Annonser visas
 • Övr-text blir avklippt och visas i sin helhet vid mouseover i sökresultatet
 • Detaljinfo per post kan visas vid klick på plustecken
  Här visas alltså alla fält som finns registrerade. En del får ju inte plats att visas direkt i sökresultatet.
 • Arkiv Digital- och RA-länkar till originalbilder
 • Rättningslänk via Arkiv Digital i detaljinfo
  Om man har abonnemang hos Arkiv Digital så kan man skicka in rättningar den vägen
 • Registerinfo i detaljvisning
  Information om vem som har registrerat och omfattning av registret mm.
 • ”Back” plus reload (halvbra som ”history”)
  … inte helt optimalt, kanske ändras i framöver
 • Lagad meny för mobil
 • Varningsruta när man bara skriver ett ”enkelnamn” (Vet inte om det ska finnas eller ej…)
  Visas några sekunder när man lämna namnfältet
 • Antal träffar visas under sökknappen
 • Komma mellan namn mm i sökresultat
  För att motsvara det man behöver skriva in i sökfältet (vid dubbla namn)
 • Epostlänk för rättningsförslag till SLD
 • Kan hantera direktlänkar till poster baserad på SLD-id eller AD-id. SLD-id-länken kan användas för t.ex ”delning”.
 • Loggan ”lagad”
  Det var några bortklippta pixlar förut.

Det finns fortfarande en del saker som inte är färdiga. Men för vanlig sökning och släktforskning så finns det mesta på plats.

Här är en exempelsökning, Söker alla ”larsson lindberg” på 1700-talet. Lägg märke till det inledande kommat som gör att vi söker på efternamn.

Sökformulär, nytt test maj 2021

Nu har vi jobbat vidare med sökformuläret och kommit en bit på vägen. Fortfarande en del som inte fungerar, men grundsökfunktionerna bör fungera.

Här är några exempelsökningar:

Den största skillnanden mot vårt nuvarande sökformulär för släktforskaren är att det numera är mycket enklare att använda och se sökresultaten på mobiler och läsplattor. En annan skillnad är att vi har slagit ihop namnfälten till ett kombinerat sökfält. På det sättet kan man enklare skriva in för- efternamn och eventuellt årtal utan att behöva byta inmatningsfält. I någon mening är detta mera likt en Google-sökning där man sedan länge bara har haft ett sökfält.

Vi har också ett nytt förslag på logga. Kommentera gärna vad ni tycker om detta, färgval mm.

Allt är inte riktigt färdigt och några saker fungerar inte alls, bl.a menysystemet och detaljvisning av sökresultat.

Lycka till med er släktforskning!

OBS, ny version, se detta blogginlägg.