GöteborgsRegionens Släktforskare befolkar staden Göteborg

GöteborgsRegionens Släktforskare har under några år haft “läsecirklar” och tränat texttolkning med hjälp dels av häftet Tolka Rätt! och dels av egna problem och exempel. Coronan har tvingat oss att övergå till digitala möten. Det blev först ett tragglande med att lära Zoom men sedan fungerade det bra att dela texter och hjälpas åt att tolka. Och det är ju det som behövs – man måsta läsa och läsa och läsa…..

Nu gör vi en lite ny variant under en period, lite med tanke på att Göteborg fyller 400 år i år. Inte om två år när man skall fira, då fyller Göteborg 402 år.

Vi registrerar kyrkböcker, då främst födelseböcker, och använder Släktdatas mall. Tanken är att registren sedan skall läggas där när de är färdiga. Eftersom vi är Göteborgs Släktforskarförening fokuserar vi på register i nuvarande Göteborg – vilket innebär register i tidigare kranskommuner också.

Det är små grupper som arbetar med samma böcker men registrerar olika sidor. Vi planerar minst en gemensam träff i veckan för handledning och diskussion så vi just “tolkar rätt”. Därutöver kan grupperna själva hjälpas åt.

Något för fler att ta efter?

Skicka ett mejl till [email protected] så talar vi om hur vi har startat upp – dröjer ni lite med mejlen hinner vi gå på lite nitar också som vi kan varna er för😉.

Lev väl i coronatider – snart……

Lisbet Rodin

GöteborgsRegionens Släktforskare

 

Notiser från kyrkböckerna nr 3

Håkans notiser ur kyrkböckerna
Håkan Andersson

Några händelser som Håkan, vår flitige registrerare,  noterat från Forshälla, Ljung, Daretorp och Velinga församlingar. Ett par, vad man förstår, olyckliga kvinnor, en olycka till sjöss och ett par arbetsplatsolyckor handlar det om denna gången.
 

**********

Forshälla F:2 s.45

Husägaren Albertina Elisabet Knutsson i Halgersröd i Forshälla socken avled 25/9 1926 genom ”Drunkning i en brunn. Antagligen självmord genom sinnesförvirring”.

 Står också antecknat: ”Tillstånd från landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt den 27/9 1926 till likets begravning. Begravd i Herrestad”.

**********

Ljung F:1 s.34

Eleonora Margareta Louise Emelie Weimann från no 123 i Uddevalla stadsförsamling avled 4 mars 1906 och i Ljung församlings död- och begravningsbok där hon är införd står följande antecknat: ”Sår i hjärtroten (av den döda själv). Skäl finnes antaga att den döda under sista tiden ej varit i stånd följden av sina handlingar fritt bedöma”.

Vidare antecknas: ”Attest från kom Dyberg i Uddevalla, vilken tillika innehåller att stadsfiskalen i Uddevalla meddelat att intet hinder finnes emot begravning. Ävenledes meddelas att hon blivit kristerligen begraven å Ljungs kyrkogård”

**********

Ljung F:2 s.58

Sjömannen Hugo Vilhelm Lindén, bosatt i Ljung socken, avled den 29 maj 1929 och dödsorsaken angavs vara ”drunkning av våda”. Står också antecknat ”Drunknat i rivern Thames vid Erith, London, England, där ångaren ”Borg” låg under lossning.”.

Även noterat: ”Meddelande från Rederi AB Iris i Stockholm om dödsfallet. Underrättelse från samma rederi att liket återfunnits och att begravningen skett i London. Dödsanmälningssedel från Sv generalkonsulatet i London den 11/5 1929.”

**********

Daretorp F:2 s.37

Torparen Carl Jonsson fråm Bäckedalen under Källefall i Daretorp socken avled 5/10 1875 genom att han ”kom under en mängd brädor vilka vid lastning i tvenne järnvägsvagnar föllo ned vid Frideneds järnvägsstation.”

**********

Velinga F:2

And Anderssons son Gustav Viktor avled den 11/11 1873 genom ett ”Slag i bröstet av ett träd, som den 10/11 nedsågades i skogen”. Den avlidne var bosatt i Granstugan.