GöteborgsRegionens Släktforskare befolkar staden Göteborg

GöteborgsRegionens Släktforskare har under några år haft ”läsecirklar” och tränat texttolkning med hjälp dels av häftet Tolka Rätt! och dels av egna problem och exempel. Coronan har tvingat oss att övergå till digitala möten. Det blev först ett tragglande med att lära Zoom men sedan fungerade det bra att dela texter och hjälpas åt att tolka. Och det är ju det som behövs – man måsta läsa och läsa och läsa…..

Nu gör vi en lite ny variant under en period, lite med tanke på att Göteborg fyller 400 år i år. Inte om två år när man skall fira, då fyller Göteborg 402 år.

Vi registrerar kyrkböcker, då främst födelseböcker, och använder Släktdatas mall. Tanken är att registren sedan skall läggas där när de är färdiga. Eftersom vi är Göteborgs Släktforskarförening fokuserar vi på register i nuvarande Göteborg – vilket innebär register i tidigare kranskommuner också.

Det är små grupper som arbetar med samma böcker men registrerar olika sidor. Vi planerar minst en gemensam träff i veckan för handledning och diskussion så vi just ”tolkar rätt”. Därutöver kan grupperna själva hjälpas åt.

Något för fler att ta efter?

Skicka ett mejl till [email protected] så talar vi om hur vi har startat upp – dröjer ni lite med mejlen hinner vi gå på lite nitar också som vi kan varna er för😉.

Lev väl i coronatider – snart……

Lisbet Rodin

GöteborgsRegionens Släktforskare

 

Notiser från kyrkböckerna nr 3

Håkans notiser ur kyrkböckerna
Håkan Andersson

Några händelser som Håkan, vår flitige registrerare,  noterat från Forshälla, Ljung, Daretorp och Velinga församlingar. Ett par, vad man förstår, olyckliga kvinnor, en olycka till sjöss och ett par arbetsplatsolyckor handlar det om denna gången.
 

**********

Forshälla F:2 s.45

Husägaren Albertina Elisabet Knutsson i Halgersröd i Forshälla socken avled 25/9 1926 genom ”Drunkning i en brunn. Antagligen självmord genom sinnesförvirring”.

 Står också antecknat: ”Tillstånd från landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt den 27/9 1926 till likets begravning. Begravd i Herrestad”.

**********

Ljung F:1 s.34

Eleonora Margareta Louise Emelie Weimann från no 123 i Uddevalla stadsförsamling avled 4 mars 1906 och i Ljung församlings död- och begravningsbok där hon är införd står följande antecknat: ”Sår i hjärtroten (av den döda själv). Skäl finnes antaga att den döda under sista tiden ej varit i stånd följden av sina handlingar fritt bedöma”.

Vidare antecknas: ”Attest från kom Dyberg i Uddevalla, vilken tillika innehåller att stadsfiskalen i Uddevalla meddelat att intet hinder finnes emot begravning. Ävenledes meddelas att hon blivit kristerligen begraven å Ljungs kyrkogård”

**********

Ljung F:2 s.58

Sjömannen Hugo Vilhelm Lindén, bosatt i Ljung socken, avled den 29 maj 1929 och dödsorsaken angavs vara ”drunkning av våda”. Står också antecknat ”Drunknat i rivern Thames vid Erith, London, England, där ångaren ”Borg” låg under lossning.”.

Även noterat: ”Meddelande från Rederi AB Iris i Stockholm om dödsfallet. Underrättelse från samma rederi att liket återfunnits och att begravningen skett i London. Dödsanmälningssedel från Sv generalkonsulatet i London den 11/5 1929.”

**********

Daretorp F:2 s.37

Torparen Carl Jonsson fråm Bäckedalen under Källefall i Daretorp socken avled 5/10 1875 genom att han ”kom under en mängd brädor vilka vid lastning i tvenne järnvägsvagnar föllo ned vid Frideneds järnvägsstation.”

**********

Velinga F:2

And Anderssons son Gustav Viktor avled den 11/11 1873 genom ett ”Slag i bröstet av ett träd, som den 10/11 nedsågades i skogen”. Den avlidne var bosatt i Granstugan.

 

Notiser från kyrkböckerna nr 2

Håkan Andersson
Håkan Andersson

 

 

Några nya notiser från Håkan. Den här gången från Forshälla socken i Bohuslän. 

 

 

Forshälla F:1 s.4

Sjömannen Johan Emanuel Samuelsson från Åh i Forshälla socken avled den 7/12 1895 på följande sätt: ”Vådeligen omkommen med skeppet Aronnah under resa från England till Malmö”. Platsen angavs vara ”utanför floden Wisers mynning.

**********

Forshälla F:1 s.5

Fredrik Berndtssons dotter Emilia Charlotta föddes 11/4 1881 och avled 22/2 1896 genom ”Drunkning av våda”. Stod också antecknat ”Fanns död i Öresjön vid Ivarsbo där hon gått ned sig på svag is”. Hon var bosatt i Ivarsbo i Forshälla socken.

**********

Forshälla F:2 s.3

Sjömannen Hilde Oleander Johansson, bosatt i Heljeröd i Forshälla socken står antecknad i Forshälla död- och begravningsbok 1916 med följande noteringar: ”Omkommen med segelfartyget Dagmar, som avgick från Glasgow den 5 november förra året och sedan icke låtit höra av sig”.

Det noteras också ”Underrättelse om olyckshändelsen genom rederiaktiebolaget Dagmar, Göteborg 12/7 1916”

**********

Forshälla F:2 s.8

F.d. jordbruksarbetaren Johan Pontus Andersson antecknas i 1917 års död- och begravningsbok för Forshälla socken. Han hade också blivit överförd till obefintlighetsboken. Om honom står antecknat: ”Genom beslut av Inlands Fräkne häradsrätt den 15/3 1924 förklarad död; därvid som dödsdag antagits 5/5 1917. Se no 3 1924. Dödsanmälningssedel från Statistiska centralbyrån 23/10 1937, grundad på meddelande från Svenska generalkonsulatet i Sidney, enligt vilken personen avlidit den 4 februari 1937 å lunginflamation i Dubbo i N N W Australien.”

**********

 Forshälla F:2 s.27

Jordbruksarbetaren Torin Olsson från Häljån i Forshälla socken avled den 20 juli 1921 genom att han ”föll genom olyckshändelse ned från en byggnadsställning ca 5 meter och slog huvudet i den steniga marken.”

Dödsorsaken anges till ”Fractura bakom cranii”

 

 

Notiser från kyrkböckerna nr I

Håkan Andersson
Håkan Andersson

Håkan Andersson i Uddevalla är mångårig medlem i Släktdata och ingår även i styrelsen. Han har släktforskat i 25 år och är en av våra flitigaste registrerare. Många av de register som finns fritt sökbara i vår databas har Håkan skrivit. Under årens lopp har han blivit intresserad av och samlat särskilda noteringar, som prästerna skrivit i kyrkböckerna, om vad som hänt vid t.ex. dödsfall.

Här på vår hemsida kommer vi i fortsättningen att då och då lägga in en del notiser, som exempel på hur prästerna förr skrev, om de händelser som timat i församlingen. 

**********

Morlanda C:7 s.39

Fiskaren Samuel Larsson på Stocken avled den 18 mars 1872 och det står antecknat: ”Anses vara omkomne under idkande av fiske i Nordsjön därvid båt och manskap spårlöst hava försvunnit vid den överväldigande snöstormen.”

**********

Kareby F:2 s.36a

Vördiga pastorsämbetet i Kareby församling

Jag får härmed anmäla att drängen August Carlsson från Arntorp i Kareby församling avlidit härstädes d. 13 augusti och blivit här kristerligen begraven den 23 augusti.

Enligt skrivelse från kronolänsmannen härstädes J H Landberg har den avlidne lidit av fallandesjuka och under ett påkommet anfall härav ljutit döden i ett landsvägsdike.

Hörlanda församling d. 31 augusti 1891, nittioett

J Ason Almé

**********

Romelanda F:1

Arbetaren Johannes Henriksson i Barkeröd i Romelanda socken avled 7 februari 1894 av våda och det står antecknat: ”Anträffades liggande död vid en mosse, utan egen eller andras handaverkan. Jordfästad på skrivelse av Kronobetjäningen den 15 februari 1894”

**********

Romelanda F:1

I 1892 års död- och begravningsbok står antecknat: ”Skelettet efter en fullvuxen ….. (?) antagligen mansperson. Dödsorsaken okänd men det står antecknat följande: ”Skelettet funnet i Södra Örevattnet å Solbergs bys ägor den 6 juni 1892, vid undersökning intet kunnat utrönas angående dödsorsaken”.

**********

Romelanda F:1

En tysk matros å tyska krigsskeppet Nixe avled den 28 augusti 1889 i en ålder av ungefär 26 år och om detta står antecknat: ”På färd från Göteborg till Trollhättan med ångslupen Balder av olyckshändelse dragits för ombord”