Klar med husförhörslängden – så söker du vidare!

Medlemsaktivitet oktober

En heldag för medlemmar med arkivarie Claes Westling

Lördagen 22 oktober är du välkommen att lyssna på Claes som kommer att locka in oss i arkivens gömmor och ge oss tips om hur vi går vidare när vi tittat färdigt på sidan i husförhörsboken. Hur går vi vidare och får reda på mer om det som står där – var söker vi uppgifterna?

 

Du kan också få svar på hur du går vidare i din egen forskning.

Plats: Carl Johans församlingshem
Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg
Tid: Kl 10.00 – ca 16.00
Obligatorisk anmälan, först till kvarn.

Länk till anmälan: Klicka här

Detta evenemang är ett samarbete mellan DIS-Väst, GöteborgsRegionens Släktforskare och Släktdata

Kallelse årsmöte 2021

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2021-02-20.

Länk till formulär för anmälan https://www.slaktdata.org/anmalan-arsmote2021/

 På grund av pandemin sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM.

För mer information se hemsidan.

Länk https://www.slaktdata.org/zoom_instruktion/

En länk med inloggningsinformation skickas några dagar före mötet till dem som anmält sig.

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

Välkomna hälsar Styrelsen.