Notiser från kyrkböckerna nr 3

Håkans notiser ur kyrkböckerna
Håkan Andersson

Några händelser som Håkan, vår flitige registrerare,  noterat från Forshälla, Ljung, Daretorp och Velinga församlingar. Ett par, vad man förstår, olyckliga kvinnor, en olycka till sjöss och ett par arbetsplatsolyckor handlar det om denna gången.
 

**********

Forshälla F:2 s.45

Husägaren Albertina Elisabet Knutsson i Halgersröd i Forshälla socken avled 25/9 1926 genom ”Drunkning i en brunn. Antagligen självmord genom sinnesförvirring”.

 Står också antecknat: ”Tillstånd från landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt den 27/9 1926 till likets begravning. Begravd i Herrestad”.

**********

Ljung F:1 s.34

Eleonora Margareta Louise Emelie Weimann från no 123 i Uddevalla stadsförsamling avled 4 mars 1906 och i Ljung församlings död- och begravningsbok där hon är införd står följande antecknat: ”Sår i hjärtroten (av den döda själv). Skäl finnes antaga att den döda under sista tiden ej varit i stånd följden av sina handlingar fritt bedöma”.

Vidare antecknas: ”Attest från kom Dyberg i Uddevalla, vilken tillika innehåller att stadsfiskalen i Uddevalla meddelat att intet hinder finnes emot begravning. Ävenledes meddelas att hon blivit kristerligen begraven å Ljungs kyrkogård”

**********

Ljung F:2 s.58

Sjömannen Hugo Vilhelm Lindén, bosatt i Ljung socken, avled den 29 maj 1929 och dödsorsaken angavs vara ”drunkning av våda”. Står också antecknat ”Drunknat i rivern Thames vid Erith, London, England, där ångaren ”Borg” låg under lossning.”.

Även noterat: ”Meddelande från Rederi AB Iris i Stockholm om dödsfallet. Underrättelse från samma rederi att liket återfunnits och att begravningen skett i London. Dödsanmälningssedel från Sv generalkonsulatet i London den 11/5 1929.”

**********

Daretorp F:2 s.37

Torparen Carl Jonsson fråm Bäckedalen under Källefall i Daretorp socken avled 5/10 1875 genom att han ”kom under en mängd brädor vilka vid lastning i tvenne järnvägsvagnar föllo ned vid Frideneds järnvägsstation.”

**********

Velinga F:2

And Anderssons son Gustav Viktor avled den 11/11 1873 genom ett ”Slag i bröstet av ett träd, som den 10/11 nedsågades i skogen”. Den avlidne var bosatt i Granstugan.