Notiser från kyrkböckerna nr 2

Håkan Andersson
Håkan Andersson

 

 

Några nya notiser från Håkan. Den här gången från Forshälla socken i Bohuslän. 

 

 

Forshälla F:1 s.4

Sjömannen Johan Emanuel Samuelsson från Åh i Forshälla socken avled den 7/12 1895 på följande sätt: ”Vådeligen omkommen med skeppet Aronnah under resa från England till Malmö”. Platsen angavs vara ”utanför floden Wisers mynning.

**********

Forshälla F:1 s.5

Fredrik Berndtssons dotter Emilia Charlotta föddes 11/4 1881 och avled 22/2 1896 genom ”Drunkning av våda”. Stod också antecknat ”Fanns död i Öresjön vid Ivarsbo där hon gått ned sig på svag is”. Hon var bosatt i Ivarsbo i Forshälla socken.

**********

Forshälla F:2 s.3

Sjömannen Hilde Oleander Johansson, bosatt i Heljeröd i Forshälla socken står antecknad i Forshälla död- och begravningsbok 1916 med följande noteringar: ”Omkommen med segelfartyget Dagmar, som avgick från Glasgow den 5 november förra året och sedan icke låtit höra av sig”.

Det noteras också ”Underrättelse om olyckshändelsen genom rederiaktiebolaget Dagmar, Göteborg 12/7 1916”

**********

Forshälla F:2 s.8

F.d. jordbruksarbetaren Johan Pontus Andersson antecknas i 1917 års död- och begravningsbok för Forshälla socken. Han hade också blivit överförd till obefintlighetsboken. Om honom står antecknat: ”Genom beslut av Inlands Fräkne häradsrätt den 15/3 1924 förklarad död; därvid som dödsdag antagits 5/5 1917. Se no 3 1924. Dödsanmälningssedel från Statistiska centralbyrån 23/10 1937, grundad på meddelande från Svenska generalkonsulatet i Sidney, enligt vilken personen avlidit den 4 februari 1937 å lunginflamation i Dubbo i N N W Australien.”

**********

 Forshälla F:2 s.27

Jordbruksarbetaren Torin Olsson från Häljån i Forshälla socken avled den 20 juli 1921 genom att han ”föll genom olyckshändelse ned från en byggnadsställning ca 5 meter och slog huvudet i den steniga marken.”

Dödsorsaken anges till ”Fractura bakom cranii”