Ny folkbokföring från och med 2016

Efter påtryckningar från bl.a. släkt- och hembygdsforskare kommer regeringens förslag att enbart bokföra medborgarana på kommun att ändras. Man kommer att införa begreppet distrikt som kommer att motsvara den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999. Därmed kommer sockenindelningen att leva vidare.

Tack alla er och hela föreningen Släktdata som kraftfullt tog avstånd från att frångå sockenindelning.

/ Björn Jönsson, Ordförande, Släktdata