Tidningen nr 1-2013 till pressarna

tidningen-1-2013-magasin-konstSnart kommer nästa nummer av vår tidning, som bland annat innehåller:

  • Momsfrågan- hur går det för den ideella sektorn?
  • Hej alla medlemmar – ordförandens spalt.
  • Släktforskningens dagar 16-17 mars i Göteborg.
  • Tre karameller och en portmonnä med 34 öre – från kronolänsmans anteckningar.
  • Invigning av Ledbergs kyrka 1852 – ett tidsdokument från en svunnen tid.
  • Nanny 17 år – utvandrar från ett fattigt Blekingen till USA år 1902.
  • Över minnesmuren – allmänhetens fria tillgång till kulturarvet inom sektorn Arkiv, Bibliotek och Museer.
  • Till nytta och nöje för släktforskare:
    Håkans notiser och nya register i vår databas.

Bilden är hämtad från tidningen ‘Magasin för Konst, Nyheter och Moder’ från 1836 med följande charmiga text.

“Kvinnan skall ha bart hår, prydt med sammet
och guldnålar i form af blommor. Underklädning
af tyll, med breda broderade volans; öferklädning
af rödt sidensars. Långshawl af blonder. Hvita
handskar och skor.

“Mannen skall ha en kappa utan ärmar, i synnerhet
ämnad att kasta öfer sig när man är balklädd, eller
eljest icke ämnar sig till längre promenader.”

Björn Jönsson