Tidningen nr 2, 2012 till pressarna

Skara Seminarium
Bild med andra klassen 1892 (Västergötlands museum)

I mitten av nästa vecka kommer vi att skicka ut nästa nummer av vår tidning som bland annat innehåller:

  • Handlingar från årsstämman i mars
  • En släkthistoria, när Anna blir lärarinna – Om Anna Stensson som 1890 reser till det kvinnliga folkskoleseminariet i Skara
  • Håkans kluriga notiser hämtade från våra kyrkböcker – Till nöje för släktforskare
  • Nya publicerade register – Till nytta för släktforskning

Ytterligare information om folkskoleseminarium från Wikipedia