Svenskt Biografiskt Lexikon fritt sökbart på nätet

Har du någon person i ditt släktträd som haft någon betydelsefull post i Sverige, så kan du nu fritt söka i Svenskt Biografiskt Lexikon på nätet. I nuläget innehåller databasen över 25 000 poster med fullständig information. Det är Riksarkivet som digitaliserat  33 band á 800 sidor text. Det återstår dock några band innan hela serien är färdig.

Sök här!