Föreningen Släktdata har haft årsmöte

Björn Jönsson

Föreningen har haft årsmöte i dag, 31 mars, i Stadsbiblioteket i Mölnda. Bland annat gicks verksamheten med ekonomi igenom. Det valdes en ny styrelse.

Till ny ordförande valdes Björn Jönsson. Han har tidigare suttit i föreningens styrelse men också i Sveriges Släktforskarförbunds styrelse. Lennart Larsson och Karl-Gustav Rosborg omvaldes i styrelsen som ledamöter. Hans Erik Englund blev ledamot. Till suppleanter valdes Björn Bergdahl och Birgitta Krantz.

Avgåend ordföranden Ingrid Olsson och ledamoten Kenneth Svensson avtackades.