Kyrkans räkenskaper kan innehålla intressant information för släktforskaren

Förutom de sedvanliga räkenskaperna för inkomster och utgifter som rör församlingen så finns här uppgifter om hur mycket församlingsmedlemmarna fick ”böta” till kyrkan när de hade haft utomäktenskapliga förbindelser av olika slag.

Kyrkans räkenskaper LI:4 (1765-1801) i Färgelanda församling, Älvsborgs län. Genline.

Lönskaläge. Sexuell förbindelse mellan ogifta. Kvinnan bötar 32 skilling. Mannen oftast dubbelt.
Otidigt sängelag. Om tiden mellan vigseln och barnets födelse är mindre än 9 månader. Då blir det också böter. Prästen håller reda på det här.
Kransebrott. Om kvinnan lånar kyrkans brudkrona vid giftemålet och det sedan visar sig att hon var gravid vid vigseln. Då var det ett kransebrott. Här blev det även böter för otidigt sängelag. Alltså dubbla böter, vilket pinsamt nog drabbade självaste klockaren i ett av de nedanstående exemplen. Han fick böta 1 riksdaler, vilket ungefär motsvarade kostnaden för en årsprenumeration av Götheborgs Allehanda.

Nedanstående exempel är hämtade från Genline (www.genline.se).
Kyrkans räkenskaper LI:4 (1765-1801) i Färgelanda församling, Älvsborgs län.

Exempel:
Genline/GID 791.8.92100. 1788
Genline/GID 791.8.92800. 1789
Genline/GID 791.8.85600. 1778 (Se bild ovan)

/Lennart Larsson