Aktuellt från SVAR, juni 2011 (Riksarkivet, Svensk arkivinformation)

Folkräkningar

1880, 1890 och 1900 är i dag kompletta med ca 15 miljoner sökbara personer. I dag koncentreras registreringsarbetet på 1910 års folkräkning. Församlingarna publiceras efter hand som de är klara.

Mantalslängder

Skanning av mantalslängderna 1642 till 1820 är slutfört. Mantalslängderna finns digitalt tillgängligt på SVARS hemsida och är sökbara på sockennivå. Uppgifterna kompletteras nu med mantalslängderna från Stockolms stad ur Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, åren 1652-1915 (perioden 1830-1860, endast vart femte år). Skanningen beräknas klar under andra kvartalet 2011.

Kronotaxeringslängder för Stockholms stad

Här hittar du verifikationer till allmänna bevillningen (en extraskatt), mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus- , kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter.
Tid 1699 – 1841. Beräknas vara klart under hösten.

Generalmönsterrullor

Skanning av generalmönsterrullorna är nu slutfört. Under snabblänkar Skannat material finns en länk, Generalmönsterrullor. Där hittar du även regementen som är indexerade.

SVAR finns på adressen www.svar.ra.se och de flesta av söktjänsterna kräver ett abonnemang som kostar från 50 kr per tre timmar till 995 kr per år. Just nu, t.o.m 11 juli 2011, finns ett tvåmånadersabonnemang för 245 kr.

/Lennart Larsson

Kommer snart – Fler avskrifter från Fridrich August Rex böcker

I det nya avsnittet gör Rex bland annat upp med sina avundsjuka kritiker, efter att i 40 år tjänat Göteborg;

”Heraf slutor iag:
att en Murmestere må
wara sodan, att alle-
neste Konde Mura ene
sten på den ander, men
dess emellen ståye, Ropa,
skrika, ach schwerga på ar-
beterena, om dem gort wäl
eller ille, ”

Funderingar över fackliga frågor och det dåliga utnyttjande av murarkunskaper i en stad där allt byggs av trä trots de förhärjande bränder, som ständigt drabbar staden.

Han sjunger också Punschens lov, som ett universalmedel att uppnå välbefinnande i alla situationer.

Vi publicerar texterna inom kort, under tiden kan ni ju friska upp minnet med det som vi redan har, rex.slaktdata.org

Nu är de nya bokstavstrogna avskrifterna publicerade.