Kyrkans räkenskaper kan innehålla intressant information för släktforskaren

Förutom de sedvanliga räkenskaperna för inkomster och utgifter som rör församlingen så finns här uppgifter om hur mycket församlingsmedlemmarna fick ”böta” till kyrkan när de hade haft utomäktenskapliga förbindelser av olika slag.

Kyrkans räkenskaper LI:4 (1765-1801) i Färgelanda församling, Älvsborgs län. Genline.

Lönskaläge. Sexuell förbindelse mellan ogifta. Kvinnan bötar 32 skilling. Mannen oftast dubbelt.
Otidigt sängelag. Om tiden mellan vigseln och barnets födelse är mindre än 9 månader. Då blir det också böter. Prästen håller reda på det här.
Kransebrott. Om kvinnan lånar kyrkans brudkrona vid giftemålet och det sedan visar sig att hon var gravid vid vigseln. Då var det ett kransebrott. Här blev det även böter för otidigt sängelag. Alltså dubbla böter, vilket pinsamt nog drabbade självaste klockaren i ett av de nedanstående exemplen. Han fick böta 1 riksdaler, vilket ungefär motsvarade kostnaden för en årsprenumeration av Götheborgs Allehanda.

Nedanstående exempel är hämtade från Genline (www.genline.se).
Kyrkans räkenskaper LI:4 (1765-1801) i Färgelanda församling, Älvsborgs län.

Exempel:
Genline/GID 791.8.92100. 1788
Genline/GID 791.8.92800. 1789
Genline/GID 791.8.85600. 1778 (Se bild ovan)

/Lennart Larsson

Om du släktforskar i södra Sverige, använd DDSS

De landskap som DDSS omfattar

En alldeles utmärkt databas för Dig som släktforskar i södra Sverige är DDSS, vilket betyder Demografisk Databas Södra Sverige. Man har som mål att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland skall registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.

För närvarande finns drygt 1 456 000 poster i databasen. Här kan man söka på en rad olika parametrar. Bland annat på namn. Förutom registren finns en hel del matnyttig information som rör släktforskning. Till exempel Dopnamn förr, Normerade efternamn, Dödsorsaker och sjukdomsnamn, Ortsnamn i Skåne och Blekinge, Yrken och titlar, Befolkningsstatistik mm.

Huvudman för databasen är: Landsarkivet i Lund. Adressen är www.ddss.nu

/Lennart Larsson