Kommer snart – Fler avskrifter från Fridrich August Rex böcker

I det nya avsnittet gör Rex bland annat upp med sina avundsjuka kritiker, efter att i 40 år tjänat Göteborg;

“Heraf slutor iag:
att en Murmestere må
wara sodan, att alle-
neste Konde Mura ene
sten på den ander, men
dess emellen ståye, Ropa,
skrika, ach schwerga på ar-
beterena, om dem gort wäl
eller ille, ”

Funderingar över fackliga frågor och det dåliga utnyttjande av murarkunskaper i en stad där allt byggs av trä trots de förhärjande bränder, som ständigt drabbar staden.

Han sjunger också Punschens lov, som ett universalmedel att uppnå välbefinnande i alla situationer.

Vi publicerar texterna inom kort, under tiden kan ni ju friska upp minnet med det som vi redan har, rex.slaktdata.org

Nu är de nya bokstavstrogna avskrifterna publicerade.