Aktuellt från SVAR, juni 2011 (Riksarkivet, Svensk arkivinformation)

Folkräkningar

1880, 1890 och 1900 är i dag kompletta med ca 15 miljoner sökbara personer. I dag koncentreras registreringsarbetet på 1910 års folkräkning. Församlingarna publiceras efter hand som de är klara.

Mantalslängder

Skanning av mantalslängderna 1642 till 1820 är slutfört. Mantalslängderna finns digitalt tillgängligt på SVARS hemsida och är sökbara på sockennivå. Uppgifterna kompletteras nu med mantalslängderna från Stockolms stad ur Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, åren 1652-1915 (perioden 1830-1860, endast vart femte år). Skanningen beräknas klar under andra kvartalet 2011.

Kronotaxeringslängder för Stockholms stad

Här hittar du verifikationer till allmänna bevillningen (en extraskatt), mantalspenningar, vites- och ensaksböter, matlagspenningar, brännvinsminuteringsavgiften, Vadstena krigsmanshusavgift, riddarhus- , kurhus- och fattighusavgifter, bötesmedel eller straffavgifter.
Tid 1699 – 1841. Beräknas vara klart under hösten.

Generalmönsterrullor

Skanning av generalmönsterrullorna är nu slutfört. Under snabblänkar Skannat material finns en länk, Generalmönsterrullor. Där hittar du även regementen som är indexerade.

SVAR finns på adressen www.svar.ra.se och de flesta av söktjänsterna kräver ett abonnemang som kostar från 50 kr per tre timmar till 995 kr per år. Just nu, t.o.m 11 juli 2011, finns ett tvåmånadersabonnemang för 245 kr.

/Lennart Larsson