Lexikon

Här har vi samlat länkar till de lexikon som kan vara användbara för släktforskning.

Allan Palmgren svenska till engelska

Hans Högmans Svensk/Engelska ordlista över släktforskningstermer.

Family Search’s Swedish to English.
Excellent general information about the Swedish language also. / Svenska till engelska och mycket bra allmän information om det svenska språket.

English-Swedish dictionary for genealogy research the Brylling web site of Bosse Pontén.

Encyclopaedias, Dictionaries and Glossaries on Rootsweb

Förkortninglista för släktforskare på svenska, finska och latin hos Genealogiska Samfundet i Finland.

Swedish Historical Dictionary Database är en sökbar databas som byggdes på Sven Niklas Wahrmans Svensk, Engelsk, Tysk, Fransk Lexikon från 1814. Se http://swedishgenealogyguide.com/dictionaries/swedish-historical-dictionary-database-shdd

På Swedish Genealogy Guides sida finns också ett skannat exempel av Gustaf Widegrens Svenskt och Engelskt Lexikon från 1788. Se http://swedishgenealogyguide.com/dictionaries/1788-swedish-english-dictionary