Allan Palmgrens svensk-engelska lexikon

Allan Palmgrens beskrivning av sitt svensk-engelska lexikon

Någon fullständig ordlista för släktforskare är detta förvisso inte. Men jag har tagit med omkring 1200 av de titlar, yrken, beteckningar etc. som finns i mina släktregister. Ofta finns inte någon exakt motsvarighet mellan språken, och då är den engelska termen en ungefärlig översättning av den svenska. Ibland får man nöja mig med en kortfattad förklaring.

För stavning och ordval har The Advanced Learners Dictionary of Current English använts. Val av särskrivning, bindestreck eller sammanskrivning är ett svårlöst problem – beskeden varierar såväl inom som mellan källorna.

Ord mellan vinklar < > tar man med om man vill vara riktigt tydlig. Inom vanliga parenteser visas i regel förklaringar.

1992-08-14 Allan Palmgren


Förslag till rättelser och tillägg tar vi gärna via emot via vår kontaktsida.

2011-07-11 Släktdata