Notiser från kyrkböckerna nr I

Håkan Andersson
Håkan Andersson

Håkan Andersson i Uddevalla är mångårig medlem i Släktdata och ingår även i styrelsen. Han har släktforskat i 25 år och är en av våra flitigaste registrerare. Många av de register som finns fritt sökbara i vår databas har Håkan skrivit. Under årens lopp har han blivit intresserad av och samlat särskilda noteringar, som prästerna skrivit i kyrkböckerna, om vad som hänt vid t.ex. dödsfall.

Här på vår hemsida kommer vi i fortsättningen att då och då lägga in en del notiser, som exempel på hur prästerna förr skrev, om de händelser som timat i församlingen. 

**********

Morlanda C:7 s.39

Fiskaren Samuel Larsson på Stocken avled den 18 mars 1872 och det står antecknat: ”Anses vara omkomne under idkande av fiske i Nordsjön därvid båt och manskap spårlöst hava försvunnit vid den överväldigande snöstormen.”

**********

Kareby F:2 s.36a

Vördiga pastorsämbetet i Kareby församling

Jag får härmed anmäla att drängen August Carlsson från Arntorp i Kareby församling avlidit härstädes d. 13 augusti och blivit här kristerligen begraven den 23 augusti.

Enligt skrivelse från kronolänsmannen härstädes J H Landberg har den avlidne lidit av fallandesjuka och under ett påkommet anfall härav ljutit döden i ett landsvägsdike.

Hörlanda församling d. 31 augusti 1891, nittioett

J Ason Almé

**********

Romelanda F:1

Arbetaren Johannes Henriksson i Barkeröd i Romelanda socken avled 7 februari 1894 av våda och det står antecknat: ”Anträffades liggande död vid en mosse, utan egen eller andras handaverkan. Jordfästad på skrivelse av Kronobetjäningen den 15 februari 1894”

**********

Romelanda F:1

I 1892 års död- och begravningsbok står antecknat: ”Skelettet efter en fullvuxen ….. (?) antagligen mansperson. Dödsorsaken okänd men det står antecknat följande: ”Skelettet funnet i Södra Örevattnet å Solbergs bys ägor den 6 juni 1892, vid undersökning intet kunnat utrönas angående dödsorsaken”.

**********

Romelanda F:1

En tysk matros å tyska krigsskeppet Nixe avled den 28 augusti 1889 i en ålder av ungefär 26 år och om detta står antecknat: ”På färd från Göteborg till Trollhättan med ångslupen Balder av olyckshändelse dragits för ombord”