Släktdata behöver tillskott

Att hitta sina anfäder i Släktdatas register blir lättare och lättare. Antalet register hos Släktdata liksom spridningen över landet. Våra datatekniska funktioner fungerar utmärkt och registerhanteringen likaså – men allt måste styras av en styrelse.

Nu nalkas årsmötet och styrelsen behöver tillskott. Och förstärkning/upplärning i verksamhetens praktiska delar är nödvändig på sikt.

Kan DU styra Släktdata – vi behöver en ordförande. Och vi tar också gärna in intresserade som kan ingå i styrelsen eller arbetsgrupperna. Kringfunktioner som också behöver förstärkas är ”kommunikation”, d.v.s. någon som kan hjälpa till med digitala media. Du behöver inte bo i västra Sverige – vi har möten digitalt.

Skicka ett mejl så får vi pratas vid om du är det minsta intresserad

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna

[email protected]