Kan du ställa upp för Släktdata?

Visst är Släktdata en fantastisk plats på nätet för oss släktforskare – och föreningen måste fortleva.

Men för att det skall ske måste det till nya krafter i styrelse och till arbetsgrupper. Det gäller såväl styrelseposter (styrelsen behöver både tillskott och utökas), på ”IT-sidan” och i registerhantering. Det är inte kris, vi behöver inte gå ut och säga ”RÄDDA SLÄKTDATA” ännu – men vi närmar oss. Och då är det bättre att rekrytera för att ”lära upp” i tid.

Arbetet sker vid datorn så du som kanske blir LITE intresserad behöver inte bo i närheten av Mölndal, där Släktdata har sin bas. Även om det är en fördel att kunna ses på riktigt ibland.

Hör av dig så kan vi berätta mer!

Lisbet Rodin och Tommy Eliasson
Släktdatas valberedning

[email protected]  eller [email protected]