Har du ändrat din mailadress?

Medlemmar!

När vi skickat ut information via E-post har denna inte kommit fram av olika orsaker. T. ex. adressen finns inte eller mailboxen är full. En hel del har haft Comhem-adress som inte finns kvar längre.

Du kan meddela din nya mailadress till [email protected].

Har du inte ändrat adress kontrollera så att mailboxen inte är full.

 

 

 

För att vi skall kunna nå dig som är medlem i föreningen med information behöver vi ha din E-postadress.

Styrelsen

 

 

 

Kallelse årsmöte 2021

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2021-02-20.

Länk till formulär för anmälan https://www.slaktdata.org/anmalan-arsmote2021/

 På grund av pandemin sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM.

För mer information se hemsidan.

Länk https://www.slaktdata.org/zoom_instruktion/

En länk med inloggningsinformation skickas några dagar före mötet till dem som anmält sig.

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

Välkomna hälsar Styrelsen.