Kallelse årsmöte 2021

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2021-02-20.

Länk till formulär för anmälan https://www.slaktdata.org/anmalan-arsmote2021/

 På grund av pandemin sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM.

För mer information se hemsidan.

Länk https://www.slaktdata.org/zoom_instruktion/

En länk med inloggningsinformation skickas några dagar före mötet till dem som anmält sig.

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

Välkomna hälsar Styrelsen.

 

10 Comments
charlestown slots https://slotmachinesworld.com/
deep dish western slots https://pennyslotmachines.org/
caesars free slots https://candylandslotmachine.com/
card game slots https://freeonlneslotmachine.com/
scatter slots characters https://2-free-slots.com/
gay dating site: bluee https://speedgaydate.com/
sex gay chat 2022-01-14
| |
first time gay chat https://gay-buddies.com/
gay sex massachusetts chat https://gaytgpost.com/
gay bi texy chat https://bjsgaychatroom.info/
2immaterial 2022-01-13
| |
3catering