Släktdatas styrelse 2016

Lennart Larsson Hanserik Englund Lisbet Rodin Håkan Andersson Birgitta Krantz
Lennart Larsson, Hanserik Englund, Lisbet Rodin, 
Håkan Andersson, Birgitta Krantz

Vid årsmötet den 12 mars i Fässbergs Mariagård valdes styrelse enligt följande:

OrdförandeHanserik Englund omval 1 år

Ordinarie ledamöterLennart Larsson 1 år kvar, Birgitta Krantz omval 2 år

ErsättareHåkan Andersson omval 1 år, Lisbet Rodin nyval 1 år


Som revisor för Släktdata omvaldes Hans Hjortsjö på 1 år och som ersättare omvaldes Gösta Dryselius på 1 år.

Se även länk Om Släktdata