Vi testar WordPress

Vi jobbar nu med att bygga om en del av vår webbplats till en ny. Det som kommer att ändras är att vi efterhand flyttar redaktionellt och föreningsmaterial till den nya webbplatsen, blog.slaktdata.org. Det rena funktionerna för släktforskning, t.ex sökning påverkas inte i detta skede och kommer att finnas kvar på den gamla webbplatsen www.slaktdata.org.

Till att börja med så är det bara besökare som som kommer via sökresultat från t.ex Google och våra arkivlänkar som berörs. Inom kort så kommer vi dock att länka ihop webbplatserna mera fullständigt.