Tidningen nr 2-2013 till pressarna

BJ-2013-LondonSnart kommer nästa nummer av vår tidning, som bland annat innehåller:

  • Hej alla medlemmar – ordförandens spalt
  • Hedersmedlemmar – fem släktforskare som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till föreningens utveckling
  • Fotograf Emma Nilson – en av våra okända kvinnliga pionjärfotografer
  • Att skiljas förr – en komplicerad historia
  • Who Do You Think You Are Live – från mässa i London
  • Skriv för din släkt – tips för dig som vill skriva din släkthistoria
  • Till nytta och nöje för släktforskare:
    Håkans notiser och nya register i vår databas

Foto: Björn Jönsson