Svenskt Biografiskt Lexikon fritt sökbart på nätet

Har du någon person i ditt släktträd som haft någon betydelsefull post i Sverige, så kan du nu fritt söka i Svenskt Biografiskt Lexikon på nätet. I nuläget innehåller databasen över 25 000 poster med fullständig information. Det är Riksarkivet som digitaliserat  33 band á 800 sidor text. Det återstår dock några band innan hela serien är färdig.

Sök här!

Platsr lägg in och sök platsinformation för din släktforskning

Riksantikvarieämbetet har en intressant sajt som vi släktforskare kan utnyttja och bidra med material.

Centralt i sajten är platser, stora som små i hela Sverige. Man utgår från en karta, zoomar in sig till en plats, berg, sjö eller igentligen vad som helst och lägger en markering. Man namnger platsen och knyter en text till denna i form av en berättelse eller liknande. Det går även att knyta en bild, film eller en länk till denna. Tanken är att knyta samman människor som på något sätt har gemensamt intresse av platsen. Vi släktforskare kan knyta ett torp eller hemman och skriva in en släkthistoria.
Dessutom kan besökare kommentera andras material och diskutera i olika forum.

Länkar