Atlas över Rikets indelningar 1992

Våra kyrkoförsamlingar, framförallt på landsbygden, håller på att förändras. Små församlingar slås ihop till större enheter och bildar nya namn och församlinggränser.

De nya församlingsnamnen är på flera håll helt nya och har ingen förankring bakåt i tiden till
de församlingsnamn som försvunnit.

För oss släktforskare är det viktigt att känna igen de äldre namnen och framförallt vilka
församlinggränser som fanns.

Nu har Statistiska Centralbyrån lagt upp alla församlingar och dess gränser som existerade
1992-01-01. En bra och viktig information.