Förberedelse för serverbyte

Inom kort så kommer vi att byta servermiljö. Vår fem år gamla Dell-server kommer då att pensioneras efter väl utfört värv.

Vi byter till en modern virtuell miljö hos city|network. Denna sida körs där redan nu och vi är i slutfasen av våra tester.


Nu har vi bytt miljö för www.slaktdata.org. Lite problem här och var som vi får slipa av efter hand, bl.a kartan som inte alls funkar. Det saknas nog en del bilder på en del ställen också. Kartan behöver en rejäl omskrivning förresten, någon frivillig? Mestadels Javascript-programmering.