Notiser från kyrkböckerna nr 3

Håkans notiser ur kyrkböckerna
Håkan Andersson

Några händelser som Håkan, vår flitige registrerare,  noterat från Forshälla, Ljung, Daretorp och Velinga församlingar. Ett par, vad man förstår, olyckliga kvinnor, en olycka till sjöss och ett par arbetsplatsolyckor handlar det om denna gången.
 

**********

Forshälla F:2 s.45

Husägaren Albertina Elisabet Knutsson i Halgersröd i Forshälla socken avled 25/9 1926 genom ”Drunkning i en brunn. Antagligen självmord genom sinnesförvirring”.

 Står också antecknat: ”Tillstånd från landsfiskalen i Inlands Fräkne distrikt den 27/9 1926 till likets begravning. Begravd i Herrestad”.

**********

Ljung F:1 s.34

Eleonora Margareta Louise Emelie Weimann från no 123 i Uddevalla stadsförsamling avled 4 mars 1906 och i Ljung församlings död- och begravningsbok där hon är införd står följande antecknat: ”Sår i hjärtroten (av den döda själv). Skäl finnes antaga att den döda under sista tiden ej varit i stånd följden av sina handlingar fritt bedöma”.

Vidare antecknas: ”Attest från kom Dyberg i Uddevalla, vilken tillika innehåller att stadsfiskalen i Uddevalla meddelat att intet hinder finnes emot begravning. Ävenledes meddelas att hon blivit kristerligen begraven å Ljungs kyrkogård”

**********

Ljung F:2 s.58

Sjömannen Hugo Vilhelm Lindén, bosatt i Ljung socken, avled den 29 maj 1929 och dödsorsaken angavs vara ”drunkning av våda”. Står också antecknat ”Drunknat i rivern Thames vid Erith, London, England, där ångaren ”Borg” låg under lossning.”.

Även noterat: ”Meddelande från Rederi AB Iris i Stockholm om dödsfallet. Underrättelse från samma rederi att liket återfunnits och att begravningen skett i London. Dödsanmälningssedel från Sv generalkonsulatet i London den 11/5 1929.”

**********

Daretorp F:2 s.37

Torparen Carl Jonsson fråm Bäckedalen under Källefall i Daretorp socken avled 5/10 1875 genom att han ”kom under en mängd brädor vilka vid lastning i tvenne järnvägsvagnar föllo ned vid Frideneds järnvägsstation.”

**********

Velinga F:2

And Anderssons son Gustav Viktor avled den 11/11 1873 genom ett ”Slag i bröstet av ett träd, som den 10/11 nedsågades i skogen”. Den avlidne var bosatt i Granstugan.

 

Nya personregister hos ArkivDigital

Arkivdigital_logotype_2015ArkivDigital har nyligen lanserat tre kraftfulla personregister.

Befolkningen i Sverige 1880–1920 är ett personregister till Sveriges samtliga husförhörslängder och församlingsböcker för tiden omkring 1880 till 1920. Det betyder att i princip alla som bodde i Sverige under dessa fyrtio år finns med. De uppgifter som är registrerade i husförhörslängderna/församlingsböckerna är: personernas fullständiga namn, födelsetid och -ort, bostadsort samt familjerelationer.

De två andra nya personregistren hos ArkivDigital är Sveriges befolkning 1950 och Sveriges befolkning 1960. De bygger på 1951 respektive 1961 års mantalslängder, upprättade i slutet av 1950 och 1960, och omfattar alla som dessa år bodde i Sverige. Registren innehåller uppgifter om fullständigt namn och bostadsadress med fastighetsbeteckning samt födelsetid och -ort, yrke och civilstånd.

För att få tillgång till de tre nya registren behöver man ha abonnemanget Allt-i-ett, som kräver den nya programvaran ArkivDigital 2.0. I basabonnemanget ingår endast Sveriges befolkning 1950.

Information om de nya registren finns på ArkivDigitals hemsida.

Länk http://blog.arkivdigital.se/mantalslangder/nya-kraftfulla-hjalpmedel-i-arkivdigital-2/

 

Uppdateringar av programvara

Vi kör just nu lite uppdateringar av programvara på vår server som hanterar sökning.

Det kan bli lite störningar. Hoppas ni har överseende med det.

/webmaster

Uppdatering 2016-04-26 22:46

 

 Det blev några avbrott, tyvärr. Men nu ska allt fungera igen.
 Lyckades tyvärr inte göra alla uppdateringar så jag måste jobba vidare en annan dag.
2014-05-09: Oklart när jag hinner jobba vidare, det dröjer några veckor.