Kallelse årsmöte 2023

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte
Lördagen den 25 mars kl. 11.00.

Mötet kommer att hållas digitalt med Google Meet. Du använder Google Meet i din webbläsare och behöver inte ladda ner extra program.

Anmälan om deltagande senast 2023-03-20.

Skicka din anmälan till [email protected] – glöm inte ange namn och e-postadress, så att vi kan bocka av dig mot vårt medlemsregister för att se om du är röstberättigad.

Länk och inloggningsinformation skickas ett par dagar före mötet till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Inloggning från kl. 10.45

Dagordning och verksamhetsberättelse skickas ut i samband med inloggningsinformationen till den e-postadress du lämnat.

På agendan står bland annat val av styrelse. Vi söker även deltagare till arbetsgrupper för registrering och utveckling av vår webbplats.

Som medlem kan du också lämna förslag på årsmötet hur Släktdata kan utveckla sin verksamhet. Lämna gärna eventuella förslag i samband med din anmälan.

Välkommen!

Styrelsen Föreningen Släktdata

Träff med registrerare

Sökresultat med länkar till originalbilder


En regnig torsdag
i februari (den 23:de) hade vi inom Släktdata en halvdagsträff i vår lokal i Mölndal med några av våra aktiva registrerare, som bor inom närområdet till Mölndal/Göteborg. På programmet stod följande:

  • Vad händer när vi får in nya register
  • Rättningsprocesserna; Släktdatas resp. ArkivDigitals
  • Sökfunktionen; och vad vi planerar för framtiden, bl.a. fritextsökning
  • Diskussion om registreringsarbetet; tolkning, vad/hur skriva in i mallarna m.m.

Diskussionerna var livliga och givande med nya idéer och förslag och vi hoppas att framöver kunna samla till fler liknande träffar.

Ett stort tack till er som deltog och visade ert engagemang!