Runes utdrag ur gamla domböcker – del 2

En av Släktdatas flitiga registrerare är Rune Eyram. Under sin släktforskning har han samlat intressanta utdrag ur kyrkböcker och gamla domböcker, som han gärna delar med sig av här på hemsidan.

Rune berättar om hur han började släktforska:  ”Jag började med släktforskning 2011, då jag återfann några släktkrönikor som en morbror till mig hade skapat i början av 1970-talet. Han och hans hustru satt fysiskt på Landsarkivet i Göteborg och läste i gamla kyrkböcker. Han började med att dokumentera sina föräldrars härkomst.  Nu har jag hållit på i cirka 8 år och kommit otroligt långt på min fars sida. Spännande! Nästan all min fritid går idag till att släktforska, framförallt genom att läsa gamla domböcker som berättar om vad som hände förr.”

 

Kyrkböcker Bräkne-Hoby år 1701

Av olika anledningar läste jag i kyrkböckerna för Bräkne-Hoby, som ligger i Blekinge, och fann en del noteringar om vad prästen hade läst upp i kyrkan. Här följer två korta snuttar.

1701-02-05 skrevs följande:  ” Tiisdagen d 5 Februarij Stora Tacksägelsedagen för then Glorieuse Säger som Hans Maijts den Stoor Mägtige Herre, wår aldra Nådige Konung, Konung Carll den Tolfte, undfåt hade, öfwer den Barbariska och meenlösa fienden Ryssen som skede Anno 1700 d 20 Nov.”

1701-10-01 skrevs detta: ” Tiisdagen d 1 Octobris Tacksägellsedagen för then Glorieuse Säger, som wår Nådige konung, konung Carll den XII hade lyckelig fått öfwer Saxarne ock i thet Cuurland blef intagen”

Var inte Sverige fantastiskt , så säg. Tänker mycket på det ordval man hade på den tiden. Detta var strax efter Karl XI hade dött, han dog 1697-04-05, vilket också var noterat i denna kyrkbok med liknande ordval.