Kallelse årsmöte 2024

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte
lördagen den 23 mars kl. 14.00.

Mötet kommer att hållas digitalt med Google Meet. Du använder Google Meet i din webbläsare och behöver inte ladda ner extra program.

Anmälan om deltagande senast 2024-03-20.

Skicka din anmälan till [email protected] – glöm inte ange namn och e-postadress, så att vi kan bocka av dig mot vårt medlemsregister för att se om du är röstberättigad.

Länk och inloggningsinformation skickas ett par dagar före mötet till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Inloggning från kl. 13.45

Dagordning och verksamhetsberättelse skickas ut i samband med inloggningsinformationen till den e-postadress du lämnat.

På agendan står bland annat val av styrelse. Vi söker även deltagare till arbetsgrupper för registrering och vår webbplats.

Som medlem kan du också lämna motioner till årsmötet. Eventuella motioner skickas till [email protected] senaste 20 mars.

Som avslutning kommer Eva von Brömsen hålla föredrag:  DNA 2.0? Resultatet av några intressanta DNA-tester och så går du vidare själv….

Välkommen!

Styrelsen Föreningen Släktdata