ÅRSMÖTET NÄRMAR SIG

En påminnelse om vårt digitala årsmöte

Lördagen den 19 mars kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2022-03-16.

Länk till formulär för anmälan https://blog.slaktdata.org/anmalan-arsmote2022/

En länk med inloggningsinformation skickas ett par dagar före mötet till dem som anmält sig.

 

Precis som förra året sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM. För mer information om zoom se hemsidan.

Länk https://blog.slaktdata.org/zoom_instruktion/

 

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna:

  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

 

Efter mötet kommer vår webmaster Mats-Olof Sander att informera om

Sökning och några kommande funktioner kring detta

Välkomna hälsar Styrelsen