2 comments on “Nya register kvartal 2 2018

  1. Det är så otroligt stort att människor lägger ner så mycket arbete för andras skull. Borde få medalj!

    • Tack, Gunvor! Registrerarna lägger verkligen ner ett bundransvärt arbete, för att vi lätt skall kunna söka i registren.

Comments are closed.

9 Pings/Trackbacks for "Nya register kvartal 2 2018"