Uppdateringar av programvara

Vi kör just nu lite uppdateringar av programvara på vår server som hanterar sökning.

Det kan bli lite störningar. Hoppas ni har överseende med det.

/webmaster

Uppdatering 2016-04-26 22:46

 

 Det blev några avbrott, tyvärr. Men nu ska allt fungera igen.
 Lyckades tyvärr inte göra alla uppdateringar så jag måste jobba vidare en annan dag.
2014-05-09: Oklart när jag hinner jobba vidare, det dröjer några veckor.

Nätverksträff på Bohusläns Museum i Uddevalla

DSCN0782I söndags, den 17 april, träffades för första gången ett antal släktforskarföreningar från Dalsland, Bohuslän och Norska gränsfylken, för att diskutera möjligheterna att starta ett nätverk i syfte att öka samarbetet mellan föreningarna. Initiativtagare var Föreningen Strömstads Släktforskare genom Lisbet Rodin, som med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, bjudit in släktforskarföreningar i området till en första diskussion om hur vi kan stötta varandra regionalt och hur ett gränsöverskridande samarbete kan se ut. 


DSCN0781


Bakgrunden till idén om ett nätverk mellan föreningarna var bland annat att den enda gränsöverskridande släktforskarföreningen, Gränsbygdens släktforskare, skulle läggas ner. Strömstads Släktforskare har av tradition mycket kontakt över gränsen och ser behovet av ett samarbete med släktforskarföreningar i Norge, vilket är ömsesidigt eftersom norska föreningar önskar kontakt med Sverige.

DSCN0780

Dagen började med att Lisbet Rodin berättade lite om bakgrunden till träffen. Karin Blomstrand från Vuxenskolan talade om vad de kan erbjuda föreningarna. Bohusläns Museum informerade om sitt referensbibliotek och arkiv. Därefter fick de olika föreningarna möjlighet att presentera sin verksamhet.

 

DSCN0783

Deltagarna tyckte att vi skall fortsätta samarbetet i ett nätverk och många bra förslag kom upp hur man kan utbyta erfarenheter. Till att börja med genom mejlkontakt, men även träffar i Norge och Sverige ett par gånger om året. Sammanfattningsvis en mycket givande dag, som förhoppningvis är embryot till ett fruktbart utbyte mellan våra olika släktforskarföreningar.   

 

 

 

 

 

 

Släktdatas styrelse 2016

Lennart Larsson Hanserik Englund Lisbet Rodin Håkan Andersson Birgitta Krantz
Lennart Larsson, Hanserik Englund, Lisbet Rodin, 
Håkan Andersson, Birgitta Krantz

Vid årsmötet den 12 mars i Fässbergs Mariagård valdes styrelse enligt följande:

OrdförandeHanserik Englund omval 1 år

Ordinarie ledamöterLennart Larsson 1 år kvar, Birgitta Krantz omval 2 år

ErsättareHåkan Andersson omval 1 år, Lisbet Rodin nyval 1 år


Som revisor för Släktdata omvaldes Hans Hjortsjö på 1 år och som ersättare omvaldes Gösta Dryselius på 1 år.

Se även länk Om Släktdata