10 år nyare kyrkböcker snart online

ArkivDigital 1945
Släktforska fram till 1945 med ArkivDigital

Välkommen nyhet för släktforskningen i Sverige: ArkivDigital har fått tillstånd från Riksarkivet att fotografera de nyare kyrkböckerna. Dvs fram till sekretessgränsen som i år är 1945. Tidigare så har de bara fått fotografera fram till 1935.

Mycket glädjande! Vi kommer omedelbart att styra om våra fotograferingsresurser, så att vi snarast möjligt kan göra det moderna kyrkboksmaterialet tillgängligt för våra kunder, säger ArkivDigitals VD Mikael Karlsson.

Glädjebesked: Snart fler moderna kyrkböcker!

 

 

 

Enkätundersökning – vilka släktforskarprogram används mest?

Sveriges Släktforskarförbund skulle vilja veta mer om vilka program, tjänster och gratisresurser som är mest populära bland föreningsmedlemmarna. 

 

Vi kommer länka till enkäten även från Rötter, men vi är extra intresserade av vad föreningsmedlemmarna använder och vi skulle därför vara tacksamma om vi kunde få hjälp av er som är ordförande eller redaktör att sprida länken nedan till alla era medlemmar. Ju fler som deltar desto intressantare blir resultatet!

Syftet är givetvis inte att göra någon kvalitetsbedömning av de olika programmen. Vi vill bara få en bättre bild av vilka program och tjänster som används.

Länken till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/882JSJL

Besvara enkäten direkt