Rapport med några foton från Släktdatas årsmöte 2016

Ordförande Hanserik Englund och sekreterare Birgitta Krantz
Ordförande Hanserik Englund och sekreterare Birgitta Krantz

Vår ordförande, Hanserik Englund, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter godkännande av dagordningen valdes Hanserik Englund till ordförande och Birgitta Krantz till sekreterare för mötet. Verksamhetsberättelse för 2015, röstlängd som medlemmarna skrev på samt årsredovisning fanns tillgängligt för mötesdeltagarna.

 

Kassör Lennart Larsson
Kassör Lennart Larsson

Föreningens kassör Lennart Larsson gick igenom årsredovisningen. Ingen av revisorerna var närvarande, varför Lennart Larsson läste upp revisionsberättelsen. Mötet gav därefter styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsen har fungerat som valberedning och föreslog omval av Hanserik Englund som ordförande 1 år. Som ordinarie ledamot föreslogs Lennart Larsson 1 år och Birgitta Krantz 2 år samt omval av Håkan Andersson som ersättare 1 år och nyval av Lisbeth Rodin som ersättare 1 år. Mötet valde enhälligt styrelse enligt förslaget. 

Några av medlemmarna
Några av medlemmarna

 

Efter mötet bjöds medlemmarna på kaffe och smörgåstårta, som blev mycket uppskattad. 

 

Soldatforskaren och karolinen Mattias Åbom
Soldatforskaren och karolinen Mattias Åbom

Nu var det dags för våra soldater att träda in i sina karolineruniformer. Mattias Åbom berättade medryckande hur han började släktforska och fann många soldater bakåt i tiden. Förutom att leta i husförhörslängderna och militärrullorna hos Arkiv Digital finns Centrala soldatregistret, som man kan ha god nytta av när man börjar. Man kan också ge sig ut i verkligheten och leta upp de torp eller platser där dessa har legat. Mattias tipsade då om att de lokala hembygdsföreningarna kan ha god kännedom om soldattorpen.

 

 

"Kaptenen" och karolinen Ingemar Bernhardsson
”Kaptenen” och karolinen Ingemar Bernhardsson

”Kapten” Ingemar Bernhardsson, som vet det mesta om soldaternas uniformer, berättade om dessa. Man kan tycka att de ser obekväma ut, men det är de tydligen inte och dessutom håller de värmen ganska bra, särskilt om man har på sig älghudskappan. 

 

Mattias tipsar om Centrala soldatregistret
Mattias tipsar om Centrala soldatregistret

 

 

Sverige har varit ett krigiskt land med stormaktsdrömmar och det finns mycket litteratur om fältslagen och om hur soldaterna hade det. Många blev sårade och många dog i fält. Mattias har kunnat följa ”sina” soldater i fält och på sin blogg minarötter.wordpress.com berättar han om detta. 

Karolinen Mattias föreläser

En mycket intressant dag om soldatforskning!

Här kan du se en del av föredraget om soldatforskning

Mattias Åbom berättar om sin soldatforskning på Föreningen Släktdatas årsmöte 2016 iförd tidsenlig karolineruniform. På grund av tekniskt fel på kameran bröts inspelningen i förtid.

 

0 Comments

No Comment.